Konfigurace lokálního mailového systému

Bez přesměrování pošty jsou maily určené pro roota doručovány na adresu root@fi.muni.cz (nebo obecně maily pro uživatele login dorazí na login@fi.muni.cz). Pro přesměrování je třeba vytvořit alias a správně si nakonfigurovat mailový systém, který podporuje aliasy (např. Postfix, Exim).

Konfigurace mailového systému

Při konfiguraci mailového systému Postfix je nutno upravit soubor

# vi /etc/postfix/main.cf

a přidat řádek

relayhost = [relay.fi.muni.cz]

a následně spustit příkaz

# postfix reload

Přesměrování pošty pro roota

Aliasy jsou uloženy v souboru /etc/aliases (resp. /etc/mail/aliases). Umístění souboru je závislé na používaném mailovém systému. Abyste mohli vytvářet/upravovat aliasy, musíte být přihlášen jako root.

# vi /etc/aliases
Pro přesměrování pošty pro uživatele root přidejte řádek
root: login@fi.muni.cz

Po každé změně v souboru je nutno spustit příkaz

# newaliases

Daný příkaz aktualizuje databázi aliasů. Pro více informací o aliasech viz man 5 aliases.

Nastavení hostname

Zkontrolujte, že máte nastavený správný hostname včetně domény:

$ hostname
vasstroj.fi.muni.cz

Na systémech se systemd můžete hostname nastavit příkazem hostnamectl:

# hostnamectl set-hostname vasstroj.fi.muni.cz

Přesměrování mailů generovaných příkazem sudo

Pro přesměrování mailů tvaru *** SECURITY information for XY.fi.muni.cz *** na jinou adresu, než je defaultně nastaveno, přidejte pomocí příkazu visudo do nového souboru /etc/sudoers.d/mailto řádek

Defaults mailto = adresa

Ověřte ale, že /etc/sudoers obsahuje řádek #includedir /etc/sudoers.d. Alternativně můžete upravovat přímo /etc/sudoers.

Přesměrování mailů z cronu

Pro přesměrování mailů z cronu je třeba do souboru, ze kterého se úkoly spouští, přidat ještě před definice úkolů řádek

MAILTO=login@fi.muni.cz

Řešení problémů

Pokud při konfiguraci narazíte na problémy, můžou vám být užitečné logy mailového systému, obvykle umístěné v /var/log/mail*, /var/log/postfix nebo /var/log/exim*/. Obsah lokální mailové fronty zjistíte příkazem mailq. Pokud byste se setkali s něčím, s čím si nevíte rady, poradíme vám na unix@fi.muni.cz.