Uživatelské HTML stránky

Uživatelé mají možnost vytvářet si svoje HTML stránky a vystavit je světu následujícím způsobem:

Pro funkčnost stránek je obecně nutné, aby k nim měl přístup uživatel apachefi, což nejlépe docílíte nastavením ACL (viz man 5 acl a man setfacl).

Upozorňujeme všechny, že odpovídají za obsah svých veřejně přístupných HTML stránek podle Pravidel užívání počítačové sítě FI.

Logování

Logy přístupů k uživatelským stránkám se ukládají na Aise do /var/log/httpd-user/login.log. Uchovávají se po dobu 6 měsíců. Soubory jsou přístupné pouze pro čtení vlastníkovi, kterým je login, a účtu root.

Chyby a text ze standardního chybového výstupu se ukládají do stejného souboru s prefixem ERR:. Jde je tedy lehce z logů odfiltrovat použitím standardních nástrojů, např.:

# only error messages
grep '^ERR:' login.log

# everything except error messages
grep -v '^ERR:' login.log

Vytváření dynamických stránek