Uživatelské HTML stránky

Uživatelé mají možnost vytvářet si svoje HTML stránky a vystavit je světu následujícím způsobem:

  • v domovském adresáři (např. na Aise) vytvořte podadresář public_html
  • povolte vstup do vašeho domovského adresáře a do adresáře public_html pro uživatele apachefi:
    setfacl -m u:apachefi:x ~ ~/public_html
  • soubor s hlavní HTML stránkou nazvěte index.html a vložte jej do adresáře public_html. Soubor index.html by měl mít právo na čtení pro uživatele apachefi:
    setfacl -m u:apachefi:r ~/public_html/index.html
  • URL ukazující na takto vybudovanou stránku je https://www.fi.muni.cz/~login/
  • pod adresářem public_html si můžete vytvořit podstrom, na který se vaše HTML stránka bude odkazovat

Pro funkčnost stránek je obecně nutné, aby nim měl přístup uživatel apachefi, což nejlépe docílíte nastavením ACL (viz man 5 acl a man setfacl).

Upozorňujeme všechny, že odpovídají za obsah svých veřejně přístupných HTML stránek podle Pravidel užívání počítačové sítě FI.

Logování

Logy přístupů k uživatelským stránkám se ukládají na Aise do /var/log/httpd-user/login.log. Uchovávají se pouze po dobu 6 měsíců. Soubory jsou přístupné pouze pro čtení vlastníkovi, kterým je login nebo root, pokud daný uživatel již neexistuje.

Chyby a text ze standardního chybového výstupu se ukládají do stejného souboru s prefixem ERR:. Jde je tedy lehce z logů odfiltrovat použitím standardních nástrojů, např.:

# pouze chybové zprávy
grep '^ERR:' login.log

# všechno kromě chybových zpráv
grep -v '^ERR:' login.log

Vytváření dynamických stránek