Ares

Servery Ares běží na počítači v konfiguraci:

Služby

Servery Ares fungují jako vzájemně zastupitelné 10GbE routery a firewally pro fakultní síť. Poskytují rekurzívní DNS server počítačům v síti FI a přidělují dynamické adresy pomocí protokolu DHCP. Tyto servery detekují útoky na síťové a transportní vrstvě a blokují IP adresy.

Původ jména

Jméno Ares pochází z řecké mytologie: Ares (2. pád Area) syn nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry, bůh války.

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí