Anxur

Server Anxur běží na počítači v konfiguraci:

Služby

Server Anxur slouží jako zaměstnanecký SSH server – je to analogie studentského serveru Aisa. Poskytuje správu systémů elektronické pošty (přijímání, odesílání pošty a spamfilter) pro doktorské studenty a zaměstnance, diskový prostor pro domovské adresáře a uživatelské webové stránky dostupné na www.fi.muni.cz/~login/ a zálohy.

Původ jména

Anxur (2. pád Anxura) – bůh podsvětí u italského kmene Volsků, Římany později ztotožněný s nejvyšším bohem Jovem. Anxura uctívali Římané pod jménem Juppiter Anxur. Jeho kult měl hlavní středisko v Terracine (jihovýchodně od Říma), která se za Volsků nazývala Anxur.

Vojtěch Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí