Návody pro zapůjčenou techniku

Zde uvedené informace se týkají možnosti zapůjčení techniky sociálně slabším a potřebným studujícím.

Manuály

Zde si můžete stáhnout manuály pro zapůjčenou techniku:

Může se vám hodit návod na připojení do bezdrátové sítě na FI.

Poučení k předcházení škod na vypůjčených věcech

Obecné doporučení

Nejčastější škody jsou:

 1. Ztráta svěřené věci (notebook, mobil, přístroj nebo jiné zařízení)

  Doporučení:

  • Na cestách nenechávejte výpůjčené věci mimo zabezpečená místa (například v automobilu). V případě ubytování se doporučuje využívat bezpečnostní schránky, trezory.
  • Odcizení vypůjčení věcí lze předcházet důsledným zamykáním prostor, kde jsou předměty umístěny, a rovněž i tím, že nebudou věci ponechány byť v zamčeném voze.
  • Došlo-li ke vzniku škody odcizením věcí či svěřených hodnot třetí osobou, je nezbytné okamžité nahlášení Policii České republiky a poskytnutí součinnosti. (Pozor, nahlášení Policii ČR však nevede ke zproštění povinnosti nahradit škodu. Může ale pomoci při uplatňování škody u pojišťovny).
 2. Poškození věci (notebook, mobil, přístroj nebo jiné zařízení)

  Doporučení:

  • Dodržujte návody k použití.
  • Při manipulaci s věcmi dodržujte manuály výrobců.
  • Poškození věcí lze předcházet nošením předmětů v obalech k tomu určeným.

Co dělat v případě škody