Termíny obhajob a státních zkoušek pro navazující magisterské studium

Podzim 2022

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 25. 9. 2022
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 10. 10. 2022
Schválení oficiálního zadání garanty oborů v ISu do 24. 10. 2022
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 12. 12. 2022
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 18. 1. 2023 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023
Promoce absolventů magisterského studia 22. 3. 2023

Jaro 2023

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 26. 2. 2023
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 13. 3. 2023
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 29. 3. 2023
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 15. 5. 2023
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 14. 6. 2023 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 19. 6. 2023 do 23. 6. 2023
Promoce absolventů magisterského studia 17. 7. 2023