Termíny obhajob a státních zkoušek pro magisterské studium

Podzim 2017

Zápis předmětů pro závěr studia: SOBHA a SZMGR do 1. 10. 2017
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 12. 10. 2017
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 27. 10. 2017
Tisk oficiálního zadání diplomové práce od 9. 11. 2017
Odevzdání diplomových prací a současně Prohlášení autora školního dílana studijní oddělení do 13. 12. 2017 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 13. 12. 2017
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 31. 1. 2018 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 1. 2. 2018 do 9. 2. 2018
Promoce absolventů magisterského studia 22. 3. 2018

Jaro 2018

Zápis předmětů pro závěr studia: SOBHA a SZMGR do 4. 3. 2018
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 19. 3. 2018
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 6. 4. 2018
Tisk oficiálního zadání diplomové práce od 23. 4. 2018
Odevzdání diplomových prací a současně Prohlášení autora školního dílana studijní oddělení do 21. 5. 2018 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 21. 5. 2018
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 13. 6. 2018 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018
Promoce absolventů magisterského studia 25. 7. 2018