Termíny obhajob a státních zkoušek pro navazující magisterské studium

Podzim 2023

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 1. 10. 2023
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 16. 10. 2023
Schválení oficiálního zadání garanty oborů v ISu do 30. 10. 2023
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 14. 12. 2023 do 23.59
Uzavření studia – splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 31. 1. 2024 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 5. 2. 2024 do 14. 2. 2024
Promoce absolventů magisterského studia 21. 3. 2024

Jaro 2024

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 4. 3. 2024
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 18. 3. 2024
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 2. 4. 2024
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 20. 5. 2024 do 23.59
Uzavření studia – splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 12. 6. 2024 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 17. 6. 2024 do 21. 6. 2024
Promoce absolventů magisterského studia 19. 7. 2024