Harmonogram závěru magisterského studia

Podzim 2020

Přihlášení k tématu v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 18. 10. 2020
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 1. 11. 2020
Schválení oficiálního zadání garanty oborů v ISu do 15. 11. 2020
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 6. 1. 2021
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 3. 2. 2021 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021
Promoce absolventů magisterského studia informace budou upřesněny

Jaro 2021

Přihlášení k tématu v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 14. 3. 2021
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 29. 3. 2021
Schválení oficiálního zadání garanty oborů v ISu do 12. 4. 2021
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 17. 5. 2021
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 16. 6. 2021 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 21. 6. 2021 do 25. 6. 2021
Promoce absolventů magisterského studia informace budou upřesněny