Harmonogram závěru magisterského studia

Podzim 2021

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 26. 9. 2021
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 10. 10. 2021
Schválení oficiálního zadání garanty oborů v ISu do 24. 10. 2021
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 13. 12. 2021
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 26. 1. 2022 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 31. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Promoce absolventů magisterského studia 29. 3. 2022 - jen v případě příznivé epidemické situace

Jaro 2022

Přihlášení k tématu DP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZMGR do 27. 2. 2022
Potvrzení oficiálního zadání diplomové práce v ISu studentem a vedoucím do 13. 3. 2022
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 27. 3. 2022
Odevzdání diplomových prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 16. 5. 2022
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 15. 6. 2022 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací od 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022
Promoce absolventů magisterského studia 15. 7. 2022 - jen v případě příznivé epidemické situace