Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Přednášky pro učitele informatiky základních a středních škol
  • Přednášky pro učitele ostatních předmětů základních a středních škol v oblasti aplikací IT ve vzdělávání
  • Přednášky pro management a administrativu škol k širším souvislostem informačních technologií (právní aspekty, počítačová bezpečnost, atd.)
  • "Zakázkové" vzdělávací akce podle potřeb škol, sdružení atd.