Vyhodnocení kurzů manažerských dovedností 2013

Ve dnech 11.6. a 24.6. proběhlo vyhodnocení kurzů manažerských dovedností, a to nejdříve samostatně se studenty, kteří kurzy absolvovali, a poté se zástupci firmy Persona Unica, která kurzy realizovala.

Vyhodnocení ukázalo, že ze strany poskytovale kurzů za dobu jejich realizace proběhla velmi dobrá adaptace na cílovou skupinu - zpětná vazba ze strany studentů neukázala žádné větší nedostatky v zaměření, rozsahu či formě a rychlosti výkladu.