Realizace kurzů manažerských dovedností 2013

Během jarního semestru se uskutečnil třetí běh kurzů manažerských dovedností, ktereé zajistila opět firma Persona Unica. Jednalo se o předmět DSOKL – více informací viz https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2013/DSOKL/predstaveniKurzu.pdf Kostru kurzů tvořilo 5 bloků – Komunikace, Time management, Projektové řízení, Práce v týmu a Seberozvoj.

Vedle kurzů soft-skills se uskutečnila výjezdní zasedání týmů doktorských studentů, na nichž proběhlo koučování vedoucích těchto týmů lektory Persona Unica: v lednu se koučování účastnily týmy Víta Rusňáka a Petra Novotného a v dubnu týmy Michala Růžičky a Jonáše Ševčíka. Oba výjezdy byly hodnoceny velmi kladně.

V tomto roce plánujeme uskutečnit ještě další dvě výjezdní zasedání, a to v červenci a srpnu.