Posterové soutěže v roce 2013

Dne 26. 2. a 12. 6. 2013 se uskutečnily dvě posterové soutěže, které pořádal projekt IDSnaFI. Tyto soutěže mají návaznost na předmět DPRPO. Do soutěže 26.2. se přihlásilo 12 posterů, soutěže 12.6. se účastnilo 9 posterů. Na obě akce se dostavil dostatek návštěvníků pro bohatou diskuzi o tématech posterů. Hodnotící komise byla v obou případech ve složení: děkan FI prof. Kozubek, předseda OR FI prof. Gruska a vedoucí projektu IDSnaFI prof. Matyska.