Tabulka s výsledky PhD studentů

V rámci projektu IDSnaFI jsme nechali vývojáře ISu vypracovat souhrnnou tabulku s výsledky doktorských studentů. Tabulka je aktuálně k dispozici na následujícím URL všem zaměstnancům a studentům Fakulty informatiky, nikoli lidem z jiných fakult MU:
https://is.muni.cz/auth/skolitel/phd_publikace.pl
a pro každého studenta uvádí počty dosažených výsledků v závislosti na základním členění, tj. impaktované a neimpaktované časopisy, mezinárodní a národní konference (sborníky) a ostatní typy výsledků.

Cílem aplikace je poskytnout především studentům, ale i jejich školitelům a členům oborových komisí i oborové rady souhrnný pohled na publikační i podobnou aktivitu. Studentům se tak usnadní srovnání s kolegy, stejně tak školitelům či celým týmům tato aplikace usnadní srovnání s ostatními skupinami na fakultě. Doufáme, že to přispěje soutěživosti a podpoří zájem o zvyšování kvality publikačních a dalších výsledků doktorských studentů.