Posterová soutěž 14.6.2012

Dne 14. 6. 2012 se na FI MU uskutečnila posterová soutěž jako zakončení doktorského předmětu Příprava posterů, kterou organizoval tým projektu IDSnaFI. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 posterů, z nichž hodnotící komise ve složení děkan FI, předseda OR FI a předseda oborové komise PST vybrala vítězný poster “Normalization of Digital Mathematics Library Content”, jehož autorem je Michal Růžička. Zároveň komise vyzdvihla vysokou úroveň všech posterů jako po stránce obsahové, tak i grafické. Na soutěži bylo přítomno rovněž hodně diskutujících, což přispělo k příjemné atmosféře celé akce.