Den otevřených dveří na FI 17. 5. 2012

Pro zájemce o doktorské studium na Fakultě informatiky MU se ve čtvrtek 17. 5. 2012 od 14:00 hod. konal Den otevřených dveří doktorského studia, který organizoval tým projektu IDSnaFI. Po úvodním představení PhD studia a diskusi s absolventy měli účastníci možnost navštívit jednotlivé laboratoře FI dle svého výběru a pohovořit se školiteli, odbornými pracovníky i studenty.