Schůzky s průmyslovými partnery

V letošním roce se uskutečnily 2 schůzky za účasti průmyslových partnerů projektu, a to 12.1.2012 a 19.10.2012. Obě schůzky měly informativní podobu, partnerům byla podána informace o stavu projektu a rovněž diskutovány motivace a překážky spolupráce FI s partnery. Konkrétněji se jednalo mimo jiné o možnosti zajištění blokových přednášek ze strany firem a organizaci konání posterové soutěže v lednu 2013.