Schůzky s průmyslovými partnery

V letošním roce se uskutečnily již 4 schůzky za účasti průmyslových partnerů projektu. 4.2.2011 se konala informativní schůzka, na níž byla partnerům podána informace o stavu projektu (výuka předmětů, příprava výběrového řízení na kurzy soft-skills) a rovněž diskutováno hodnocení kvality software a spolupráce při výběru témat PhD prací. V návaznosti na tuto diskuzi se 11.3.2011 uskutečnila další schůzka s partnery ohledně témat PhD prací, na níž byly partnerům představeny příklady disertačních prací na FI a partneři pak prezentovali možné tématické okruhy z jejich strany.

Další informativní schůzka s partnery se konala 8.4.2011. Kromě informace o stavu projektu a výběr. řízení na kurzy soft-skills bylo diskutováno téma blokových přednášek z průmyslové oblasti a partneři byli vyzváni, aby zvážili možnost návrhu konkrétních přednášejících a témat (z ČR i ze zahraničí).

Dne 7.6.2011 se uskutečnila schůzka věnovaná diskuzi o hodnocení software a konkrétních nabídkách přednášejících z praxe: první z blokových přednášek bude vypsána v podzimním semestru 2011. Výstupem ze schůzky bylo rovněž sestavení přehledu zájmu o spolupráci mezi laboratořemi FI a partnery projektu.