Den otevřených dveří doktorského studia na FI 15. 12. 2011

Pro zájemce o doktorské studium na Fakultě informatiky MU se ve čtvrtek 15. 12. 2011 od 13:00 hod. bude konat Den otevřených dveří doktorského studia, který organizuje tým projektu IDSnaFI. Po úvodním představení PhD studia a diskusi s absolventy budou moci účastníci navštívit jednotlivé laboratoře FI dle svého výběru a pohovořit se školiteli, odbornými pracovníky i studenty.

Podrobnější informace lze nalézt v letáku zde.