Kurzy manažerských dovedností

Ve výběrovém řízení byla pro realizaci kurzů vybrána brněnská firma Persona Unica. Oborová rada FI MU schválila výuku kurzů pro studenty jako předmět „DSOKL Měkké dovednosti“, s dotací 8 kreditů. Ve spolupráci s firmou Persona Unica a na základě časových možností studentů jsme zafixovali přesný časový rozvrh jednotlivých kurzů ve dnech 5. - 29. 9. 2011. Zájem o kurzy projevilo 51 studentů. Na základě konkrétních časových možností bylo vybráno 36 studentů (plná kapacita kurzů), které jsme do předmětu přihlásili a informovali je o rozvržení do jednotlivých kurzů v příslušných dnech. Protože se jedná o značnou časovou zátěž a při tak velkém počtu studentů je potřeba počítat s případnými změnami, evidujeme navíc 3 náhradníky.