Informační tabule projektu

V měsíci březnu byla zhotovena informační tabule projektu ve 2 exemplářích, která obsahuje základní informace o projektu IDSnaFI. Oba postery budou viditelně umístěny v prostorách Fakulty informatiky MU.