Program seminářů pro rok 1999/2000

Čt. 12.00 - 13.00, D2
Vedoucí semináře: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (kopecek@fi.muni.cz)

Podzim 1999

23. 9. 1999
Úvodní seminář
Program:
Informace o koncepci semináře.
Domluva programu semináře.
Diskuse.
30. 9. 1999
Tomáš Staudek
K Birkhoffově estetické míře čínských váz
Abstrakt:
Příspěvek pojednává o vyuzití Birkhoffovy estetické míry v procesu algoritmické evaluace pravidelných geometrických objektů, konkrétně čínských váz. Na základě výzkumu vlastností funkce estetické míry je diskutována korektnost takové aplikace a posléze je zavedena definice rozšířené Birkhoffovy estetické míry váz.
7. 10. 1999
Pavel Gaura
The Implementation of the Hypertext System AUDIS
Abstrakt:
Receiving information from Internet, reading documents and retrieving computer information are procedures we are doing almost every day to keep an informational overview. But there are people, who cannot do it in usual way, even though they are working with computers: visually impaired users of computers and also visually impaired students of our faculty. We try to help them by developing a tool for accessing information from textbooks and HTML documents. This talk wants to show an overview of the developed system AUDIS, its current state, problems connected with the implementation of such system, and some future tasks.
14. 10. 1999
Petr Tobola
Local Approach to Dynamic Visibility in the Plane
Abstrakt:
This paper proposes the new method for maintaining of the view around a moving point in a static scene in the plane. The scene is composed of n line segments. To maintain the view efficiently, present algorithms avoid construction of the full arrangement of discontinuity lines and use an implicit description instead. On the contrary to previously published papers, we use the structure containing information only about discontinuity lines that are in the proximity of the current viewpoint position.
21. 10. 1999
Pavel Rychlý
Indexace textů
Abstrakt:
V přednášce budou diskutovány možnosti vyhledávání v rozsáhlých textových datech, podrobně bude rozebrána zejména metoda indexování. Prezentovány budou metody efektivního uložení indexů a algoritmy efektivního vyhledávání pomocí indexů. Závěrem bude představena knihovna implementující popsané struktury a algoritmy.
4. 11. 1999
Luděk Bártek
CLAP - Struktura dat
Abstrakt:
V teto prednasce bude rozebrana struktura dat v korpusu mluvene reci CLAP. Toto tema bude diskutovano z ruznych pohledu jako je celkove mnozstvi dat, pomer oznackovanych/neoznackovanych dat, pomer zastoupeni pohlavi v akustickych datech, zastoupeni jednotlivych zdroju, kvalita dat. Dale zde bude diskutovan aktualni vyvoj prostredku pro automaticke resp. semiautomaticke zpracovani korpusovych dat a plany do budoucna v teto oblasti.
11. 11. 1999
Aleš Křenek
Interpolační algoritmy ve visualizaci konformačních dějů
Abstrakt:
Výpočetní analýza konformačního chování (změn tvarů) molekul generuje velké množství dat, jejichž animovaná visualizace dokáže předat uživateli celkovou informaci o průběhu děje. Protože výsledkem výpočtu je posloupnost vzájemně značně odlišných kroků a exaktní výpočet mezilehlých tvarů je časově neúnosný, je pro účely visualizace třeba provádět inteligentní interpolaci tvaru molekuly založenou na relativně jednoduchých geometrických principech. V příspěvku bude prezentována metoda interpolace acyklických struktur (již zřejmě uspokojivě vyřešena) a současný stav vývoje interpolace cyklů. Za příznivého počasí bude prezentace doplněna ukázkami animací.
18. 11. 1999
Zdenko Staníček
Co je to pojem a proč by to mělo zajímat informatiky
Abstrakt:
Motivace - problem komunikace mezi ruznymi profesnimi kulturami; bezne nazory na pojem "pojem"
TIL, epistemicka baze a pojmy jako intenze konstrukce (atomicka, aplikace, abstrakce)
korigovany trojuhelnik oznaceni (objekt - vyraz jazyka - konstrukce)
Pojmy jsou intuitivne identifikacni pocedury: pak to nemohou byt intenze (priklady)
Strukturovanost pojmu versus nestrukturovanost objektu
Pojmy jako uzavrene konstrukce
Nutnost prechodu k objektum vyssich radu; TIL s rozvetvenou teorii typu; konstrukce zvana trivializace
Oprava korigovaneho trojuhelniku oznaceni
Metamodely a metamodelovani, Data warehousy - o cem to je
Zaver: definujeme vyrazy jazyka nebo objekty nebo pojmy?
25. 11. 1999
Adriana Jergová
Non-visual multimodal interface for programming in Prolog
Abstrakt:
In the introductory part of the talk we will discuss "graphical user interfaces versus non-visual user interfaces" and "what is (not) an intelligent interface". Afterwards main principles of a non-visual multimodal interface for programming in Prolog oriented for visually impaired users will be presented. Attention is paid namely to support for comfortable and grammatically correct manipulation with program elements and support for good orientation in program source.
2. 12. 1999
Aleš Horák
Syntaktická analýza češtiny
Abstrakt:
* syntaktická analýza přirozeného jazyka - odlišnosti od analýzy umělých jazyků
* různé přístupy k analýze
* implementace systému pro syntaktickou analýzu češtiny
- použití metagramatiky pro snížení počtu pravidel
- testy na shody
- akce pro tvorbu pomocných gramatických struktur
9. 12. 1999
Eva Žáčková
Corpus-based Rules for Czech Verb Discontinuous Constituents
Abstrakt:
In this paper we present a method for extracting general structures of the verb groups from a tagged and fully disambiguated corpus and consecutive exploitation of these structures for the building a formal grammar in the Prolog DCG fashion. Our goal is to apply them as a rules for the analysis of the Czech verb groups in the non-disambiguated grammatically tagged Czech corpus texts. The problem of the recognition of verb discontinuous constituents in Czech is also approached and obtained statistical data are presented.
16. 12. 1999
Eva Hladká
Multicast a QoS
Abstrakt:
Přednáška bude věnována problematice zajištění kvality služeb při práci s multicastem. V první části přednášky budou stručně zopakovány principy multicastu s důrazem na prezentaci praktických problémů při jeho realizaci v prostředí Internetu. Následující část přednášky se zaměří na problematiku kvality služeb (Quality of Service, QoS) v prostředí Internetu a následně na otázku zajištění kvality služeb pro multicastové přenosy. V poslední části přednášky bude prezentován stručný úvod do problematiky aktivních sítí (Active Networks) a ukázáno, jak tento přístup může přispět k řešení problému kvality služeb v multicastu (a nejen tam).

Jaro 2000

24. 2. 2000
Úvodní seminář jarního semestru
Program:
Domluva programu semináře pro jarní semestr.
Diskuse.
2. 3. 2000
Jan Pazdziora
IS MU -- the System and the People
Abstrakt:
Information System of Masaryk University is developed in-house by a team at Faculty of Informatics. The talk will present the status of the project, the achievements and failures, the impact it has on the University, and its future. We will briefly look at the tools used and evaluate the experience the team gained. Since the most important about the system are its users, we'll also focus on their role in bringing the project to success.
9. 3. 2000
Hana Rudová
Problém rozvrhu na FI
Abstrakt:
Specifikou rozvrhu na FI je požadavek jeho individualizace pro jednotlivé studenty, tj. potřeba vytváření de facto individuálních rozvrhů. Vzhledem k různorodým požadavkům studentů při registraci předmětů se jedná o rozsáhlý problém z oblasti plánování a přidělování prostředků. Problém je řešen prostřednictvím programování s omezujícími podmínkami, které umožňuje deklarativní popis zadaného problému, a s využitím anotovaných proměnných, které pomáhají minimalizovat konflikty mezi předměty pro jednotlivé studenty, umožňují brát v úvahu preferenční požadavky na rozvrh a řídí prohledávání ve stavovém prostoru řešení. Program pro řešení tohoto problému je implementován prostřednictvím C++ knihovny firmy ILOG a tato implementace byla ověřena na reálných datech pro dva různé semestry.
16. 3. 2000
Zdeněk Kabeláč
Haptic display
Abstrakt:
Silova zpetna ve virtualni realite. Celkovy prehled dane oblasti - co si pod silovou zpetnou vazbou muzeme predstavit, jak se da vyuzit, jakymi prostedky ji simulujeme. Vyuziti Hard Real Time operacniho systemy v teto oblasti. Aktualni stav vyvoje.
23. 3. 2000
Petr Matula
Correction of Chromatic Aberrations in Optical Microscopy
Abstrakt:
Even the best optical microscopes available on the market exhibit chromatic aberrations of some extent. In some types of studies, chromatic aberrations of current optics can not be neglected and a software correction is highly desirable. A novel method of chromatic aberration measurement and software correction using sub-resolution bead imaging and computer image analysis will be presented.
30.3. 2000
Tomáš Dudaško
Co to je Viceuzivatelke virtualni prostredi (Multiuser Virtual Environment)?
Abstrakt:
Historicky pohled na vznik a vyvoj MUVE. Nektere vlastnosti dnes provozovanych, na vzdelani zamerenych MUVE. Trendy vyvoje MUVE v budoucnosti. Psychologicke dopady komunikace pomoci MUVE. Stav vyvoje vlastniho MUVE.
Mirka Misáková
Zkušenosti s IT na kamenné univerzitě
Abstrakt:
Masarykova univerzita zvolila v záležitosti školního IS cestu budování vlastního systému, produktu šitého na míru krajně heterogenní a rozsáhlé organizaci. To sebou nese některé specifické přístupy a dopady; zmíníme se o
- řešení "bezbariérového" přístupu desítek tisíc uživatelů v prostředí instituce s nedostatkem výpočetní techniky
- přístupech k neustálému tření mezi snahou sjednocovat administrativní i procesní záležitosti celé MU kontra nutností poskytovat dostatečně variabilní a kustomizovatelný systém dle potřeb jednotlivých podpracovišť
- tricích, které systém činí pro uživatele přijatelnějším; zhodnotíme největší úspěchy a neúspěchy
Dle časových možností budou nastíněny další varianty rozvoje IS MU, případně zodpovězeny konkrétní otázky.
6.4. 2000
Radek Sedláček
Morfologický analyzátor češtiny
Abstrakt:
Přednáška bude věnována nastínění problému automatické morfologické analýzy pomocí počítače a demonstraci vhodných datových struktur pro uložení morfologické informace a jazykových jednotek na příkladu konkrétní implementace morfologického analyzátoru používaného v laboratoři zpracování přirozeného jazyka.
Petr Sojka
Title: A Note on Pattern-Driven Disambiguation
Subtitle: Deterministic Part-of-Speech Tagging with Finite-State Transducers
Abstrakt:
A novel paradigm for language engineering -- pattern based natural language processing will be described taking the example of Part-of Speech Tagging Disambiguation problem. An argumentation for pattern based approach based on our case study on hyphenation will be given.
13.4. 2000
Pavel Matula
3D rekonstrukce buněčných jader
Abstrakt:
TBA
Jan Sluka
RISO 2000
Abstrakt:
RISO 2000 je informační systém, který má za úkol vedení evidence odpadového hospodářství na okresních (OÚ) a krajských (KÚ) úřadech ve Slovenské republice (SR) a poskytování informací na základě zákona o přístupu k informacím o životním prostředí. Prvotní systém RISO byl vyvíjen ve spolupráci se SAŽP a MŽP SR.
Informační systém RISO2000 je koncipován jako webovský server, který může být použit jak v prostředí Internetu, tak i Intranetu. Základ tvoří sada skriptů a knihoven vytvořených v jazyku PHP. Velkou výhodou tohoto jazyka je, že je nezávislý na platformě a tudíž snadno přenositelný mezi operačními systémy Windows a Unix, příp. Linux. Základní datový model byl navržen v MS Accessu. V dalším vývoji se předpokládá přechod na jinou databázi, např. MS SQL či Oracle.
V loňském roce byla vytvořena první verze prototypu tohoto systému. Jeho první nasazení proběhne na vybraných OÚ a KÚ na Slovensku v průběhu měsíce února a března roku 2000. Po ověření prototypu RISO 2000 se systém dále v roce 2000 dopracuje na základě poznatků z pilotního území tak, aby mohl být od roku 2001 nasazen v rámci celé SR.
20.4. 2000
Pavel Nygrýn
Problémy v syntéze řeči a možnosti jejich řešení
Abstrakt:
NLP část
* fonetický přepis
* potřeba sémantické a syntaktické analýzy
DSP část
* kvalita vzorků
* konkatenace segmentů
* modifikace segmentů
Korpus WLASTA
* motivace vzniku
* nástroje
Rober Batůšek
Prozodie v synteze a rozpoznavani reci
Abstrakt:
* definice prozodie
* soucasti prozodie - intonace,hlasitost, casovani a dalsi
* faktory ovlivnujici prozodii
* pristupy k modelovani prozodie
27. 4. 2000
Prof. Juraj Hromkovič
O VYPOCTOVEJ SILE LAS VEGAS KONECNYCH AUTOMATOV
Abstrakt:
Jednou z centralnych tem teorii zlozitosti je studium vypoctovej sily pravdepodobnostnych algoritmov. Vzhladom na to, ze pre polynomialny cas sa nepodarilo dokazat ziadnu separaciu medzi deterministickymi , nedeterministickymi a pravdepodobnostnymi Turingovymi strojmi , je snaha skumat silu nahodou riadenych vypoctov aspon pre ohranicene vypoctove modely. V tejto prednaske sa sustredime na Las Vegas pravdepodobnostne vypocty, ktore su velmi prakticke, lebo nikdy nevedu k chybnemu vysledku. Prezentuju sa niektore vysledky popisujuce vypoctovu silu Las Vegas konecnych automatov (jednosmernych i dvojsmernych) a formuluju s problematikou suvisiace otvorene problemy.
4.5. 2000
Petr Vydržal
Strojove uceni ridicich systemu napodobenim cinnosti cloveka
Abstrakt:
V prednasce budou porovnany dve metody strojoveho uceni s rucne ziskanymi daty na modelovem problemu rizeni automobilu pri pusobeni poruch zpusobenych bocnim vetrem.
Tomáš Staudek
Exp. estetika z pohledu toerie informace
Abstrakt:
Krása jako nabytí "krásné informace". Estetická zpráva, symbol. Entropie, redundance a informační obsah uměleckého díla. Překvapení (neočekávanost) a nápaditost (neobyčejnost). Sémantická entropie. Psychologické aspekty a meze estetického vnímání. Vliv kompozice zprávy na estetické vnímání.
11.5. 2000
Jaroslav Racek
IS pro odpadové hospodářství
Abstrakt:
TBA
Lubomír Markovič
Standardy pro tvorbu distribuovanych systemu
Abstrakt:
Na standardu CORBA budou demonstrovany zakladni principy a pojmy soucasnych standardu pro tvorbu distribuovanych systemu (interface, stub, skeleton, ...). Okrajove bude zminen standard DCOM a RMI.
18.5. 2000
Robert Král
Semanticka desambiguace a moznosti jejiho zvladani
Abstrakt:
Dilem o pouzivanych postupech, dilem o prvnich vlastnich kruccich. * O vyznamu, jeho sumarizaci a identifikaci dle kontextu. Pomucky typu wordnet, korpusy a lexikony. O tom, jak se prekonava ridkost dat a snizuje podil manualni prace. * Zazitky z rucniho znackovani. Zavadejici statistiky.
Antonín Rozsypal
Optimalizace t-norem
Abstrakt:
Abstrakt: Fuzzy logika a fuzzy regulatory. Definice t-normy, t-norma jako spojka AND. Parametricke t-normy. Geneticke algoritmy. Vysledky optimalizace pro model rizeni auta v prostredi s bocnim vetrem.
25.5. 2000
Radek Czerny
Budování korpusu chybových textů
Abstrakt:
Motivace a zpusob budovani chyboveho korpusu (korpus textu s oznacenymi gramatickymi chybami). Typologie chyb a statistiky jejich vyskytu. Vyuziti ziskanych dat (na prikladu pravidel pro interpunkcni korektor).