Informatický seminář

Programy všech seminářů

2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1998/1999

Program pro rok 2015/2016

Podzim 2015

24. 9. 2015
Úvodní seminář podzimního semestru
Domluva programu semináře. Diskuse.
15. 10. 2015
Martin Demko: Computer science in synthetic biology
Abstract:
Synthetic biology is an interdisciplinary branch of biology which allows to design and construct new and redesign existed biological and biochemical devices. Therefore it could be considered as engineering science and as well as in other engineering sciences also here computer science plays important roles - from classic simulation through visualisation to estimation of parameters.
22. 10. 2015
Ahmad Abbadi: Navigation System of the Autonomous Mobile Robots
The presentation will contain a brief description of the navigation system components that are used in mobile robots, i.e. sensory and perception, Localization and map building, path planning, motion control. in addition a list of technologies and algorithms which are used on these components.
5. 11. 2015
Jaroslav Bayer: Towards control target identification in intracellular networks
The ability to identify control targets and strategies in intracellular networks represents an essential part on the way to cell fate programming. The presentation will briefly introduce a novel method how to find such intervention targets using Boolean networks that was developed by Jorge G. T. Zanudo and Réka Albert. Generally, our aim is to adjust the structure of Boolean networks in order to influence the modelled behaviour in the desired way. Their approach allows us to identify the candidate substructures in the network capable to control the behaviour.
12. 11. 2015
Martin Pavelek: Digitální spektrometrie ionizujícího záření
První část prezentace ilustruje přínosy digitální spektrometrie oproti staršímu analogovému přístupu a shrnuje aktuální stav vývoje digitálního spektrometrického systému FD-11 ŠOHAJ. Druhá část se blíže věnuje spektrometrii ve smíšených polích více druhů částic. Je zde vysvětlen obecný princip rozlišování částic na základě tvaru impulzu ze scintilačního detektoru, poté následuje popis tzv. integrační metody (používané v zařízení FD-11), jejích předností a nedostatků. V závěru je krátce diskutována potřeba charakterizace jiných separačních metod, které by mohly v různých specifických případech nahradit integrační metodu a pomoci tak k dosažení lepších výsledků.
26. 11. 2015
Štefan Zajiček: Informační systém pro podporu řízení lesních podniků
Prezentácia sa zameriava na tvorbu informačného systému v prostredí lesníckeho podniku. Vzhľadom na kontext označuje problémy a stručne ich popisuje. Riešenie vymedzených úloh ponúkne v návrhu systému, vytvoreného pomocou objektových metód návrhu softwaru. Zhodnotí prínos projektu a predstaví implementačné postupy.
3. 12. 2015
Ivona Hroníková: Výuková hra pro děti se specifickými poruchami učení
10. 12. 2015
Dita Salajková: Ontologie sociální role pro potřeby syntézy řeči
Sociální role je důležitým konstruktem sociální reality, který je žádoucí blíže analyzovat a formálně popisovat na poli informačních technologií, především pak v oblasti umělé inteligence. Tato prezentace se ve své první části zabývá konceptualizací sociální role a selekcí klíčových pojmů, jež jsou významné pro cílovou aplikaci umožňující syntézu řeči. Klíčové koncepty jsou v další části použity při vlastním návrhu ontologie v jazyce Web Ontology Language (OWL). Výsledná ontologie je následně použita jako báze znalostí desktopové aplikace, která testuje funkčnost vazeb a odvozování v navržené ontologii, a jejímž výstupem je dokument standardizovaný pro potřeby řečového syntetizéru.

Jaro 2016

20. 2. 2016
Úvodní seminář jarního semestru
Domluva programu semináře. Diskuse.