Absolventi doktorského studia za rok 2012


RNDr. Andriy Stetsko

Obor Informatika
Disertační práce On intrusion detection in wireless sensor networks
Školitel prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., PhD., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD., FI MU (předseda)
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT v Brně
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., PhD., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., FEL ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU
Oponenti Prof. Javier Lopez, University of Malaga, Spain
prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., FEL ČVUT v Praze
Datum obhajoby 8. 11. 2012

Mgr. Šimon Řeřucha

Obor Informatika
Disertační práce Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
Školitel prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc., FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., FEKT VUT v Brně
Oponenti Prof. Dr.-Ing. Friedemann Mohr, University of Applied Sciences Pforzheim
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., FEKT VUT v Brně
Datum obhajoby 10. 7. 2012

RNDr. Ondřej Daněk

Obor Informatika
Disertační práce Graph Cut Based Image Segmentation in Fluorescence Microscopy
Školitel prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Oponenti doc. Ing. Jan Kybic, Ph.D., FEL ČVUT v Praze
Jussi Tohka, Ph.D., Tampere University of Technology, Finland
Datum obhajoby 19. 6. 2012

RNDr. Milan Češka

Obor Informatika
Disertační práce Designing Data-Parallel Graph Algorithms for Model Checking
Školitel prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.,FI MU
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc., FI MU
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT v Brně
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Oponenti Prof. Keijo Heljanko, Aalto University, School of Science, Finland
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Datum obhajoby 11. 6. 2012

RNDr. Robert Ganian

Obor Informatika
Disertační práce Parameterized Algorithms on Width Parameters of Graphs
Školitel doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., MFF UK v Praze
RNDr. Petr Holub, Ph.D., FI MU
doc. RNDr. Libor Polák, CSc., PřF MU
prof. RNDr. Martin Škoviera, Ph.D., FMFI UK v Bratislave
Oponenti Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., MFF UK v Praze
Prof. Fedor V. Fomin, University of Bergen
Datum obhajoby 8. 6. 2012

RNDr. Nikola Beneš

Obor Informatika
Disertační práce Disjunctive Modal Transition Systems
Školitelka prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU (předseda)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc., FI MU
RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB TU Ostrava
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D., FIT VUT v Brně
Assoc. Prof. Andrzej Wasowski, IT University, Copenhagen
Oponenti RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Assoc. Prof. Andrzej Wasowski, IT University, Copenhagen
Datum obhajoby 5. 6. 2012

RNDr. Martin Kuba

Obor Informatika
Disertační práce SEAGRIN: Grid Infrastructure for Sharing Medical Knowledge
Školitel prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Složení komise prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc., FI MU (předseda)
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., IBA MU
prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., FI MU
doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D., FIT VUT v Brně
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
Oponenti doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., IBA MU
Dr. Yannick Legré , ACGT, CNRS France
Datum obhajoby 19. 3. 2012