Absolventi doktorského studia 2002

Mgr. Zdeněk Říha

Obor Matematická informatika
Disertační práce Biometric Authentication Systems
Školitel doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Složení komise prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU Brno (předseda)
doc. Ing. Jan Staudek, CSc., FI MU Brno
prof. RNDr. Jozef Gruska,DrSc., FI MU Brno
Oponenti Ing. Petr Hanáček, FIT VUT Brno
Fabien Petitcolas, U.K.
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha

Mgr. Eva Žáčková

Obor Matematická informatika
Disertační práce Parciální syntaktická analýza (češtiny)
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., MFF UK Praha (předseda)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., AV ČR Praha
prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., FI MU Brno
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., UK Praha
doc. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno
Oponenti doc. Karel Oliva, Vídeň
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., UK Praha

Mgr. Aleš Horák

Obor Matematická informatika
Disertační práce The Normal Translation Algorithm in Transparent Intensional Logic for Czech
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., UK Praha
doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU Brno
Oponenti doc. PhDr. Petr Jirků, CSc., UK Praha
Geert-Jan M. Kruijf, Německo
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., AV ČR Praha

Patrick Hanks

Obor Matematická informatika
Disertační práce Lexical Analysis: Corpus, Computing, and Cognition
Školitel doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Složení komise prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc., FI MU Brno (předseda)
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU Brno
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., UK Praha
doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., FI MU Brno
Oponenti prof. PhDr. František Čermák, DrSc., UK Praha
Professor James Pustějovsky, USA
Professor Yorick Wilks, Velká Británie