Projekt Inovace doktorského studia na FI MU

Cílem projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zvýšení kvality a kapacity doktorského studijního programu Informatika na FI MU při současném zvýšení konkurenceschopnosti jeho absolventů. Projekt přispěje k výraznému zvýšení atraktivity studia také užším propojením s průmyslovou sférou a dalšími potenciálními zaměstnavateli absolventů. Využití příležitosti, kterou přináší již akreditované rozšíření studia o nový obor a související reorganizace oborové rady, umožní lepší zohlednění požadavků budoucích zaměstnavatelů absolventů z mimoakademické sféry. V rámci projektu dojde k významnému zvýšení nabídky konkrétních studijních témat, čímž se zvýší možnost kvalifikované volby uchazečů o studium. Součástí projektu je i intenzivnější zapojení odborných absolventů a odborných a výzkumných pracovníků s dokončeným doktorským vzděláním do přípravy doktorských studentů formou školitelů konzultantů, umožňující současně jejich rychlejší akademický růst a tedy opětovný nárůst školitelské kapacity FI MU. Studentům doktorského studia bude poskytnuta cílená podpora v klíčových etapách, což přispěje k vyšší úspěšnosti jejich studia.

Partnery projektu jsou společnosti RedHat Czech s.r.o., ANF DATA s.r.o. a Honeywell International s.r.o. Cílem zapojení partnerů je v rámci inovace doktorského studia zvýšit konkurenceschopnost absolventů v komerčním neakademickém prostředí.

Příručka doktorského studia na FI MU

Klíčové aktivity projektu Inovace doktorského studia na FI MU

  1. KA1 - Podpora v klíčových etapách studia
  2. KA2 - Inovace předmětů na podporu prezentačních schopností
  3. KA3 - Posterová soutěž
  4. KA4 - Začlenění manažerských kurzů do doktorského studia
  5. KA5 - Vedení týmu - intenzivní praxe
  6. KA6 - Výuka experty z praxe a zahraničí
  7. KA7 - Zkvalitnění a rozšíření nabídky témat disertačních prací
  8. KA8 - Motivace studentů a propagace PhD studia

Novinky projektu