Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studijních programů

Předsedové pro bakalářské programy Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a druhý obor, a předsedové pro magisterské programy Informatika, Aplikovaná informatika a Učitelství pro střední školy:

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
doc. Mgr. Jan Obdržálek, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Členové pro bakalářské programy Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a druhý obor, a členové pro magisterské programy Informatika, Aplikovaná informatika a Učitelství pro střední školy:

RNDr. David Antoš, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
RNDr. Michal Batko, Ph.D.
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
Dr. rer. nat. Achim Blumensath
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
RNDr. Petra Budíková, Ph.D.
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (PřF)
doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
RNDr. Milan Češka, Ph.D.
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
RNDr. Milan Drášil, CSc.
RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D.
Mouzhi Ge, Ph.D.
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
RNDr. Pavel Hajn
RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
RNDr. Michal Javorník, Ph.D.
RNDr. Dalibor Klusáček, PhD.
RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D.
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D.
RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
doc. Fotios Liarokapis, PhD
Ing. Matej Lexa, Ph.D.
RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
RNDr. Martin Maška, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Mgr. Eva Mráková, Ph.D.
RNDr. David Novák, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Obdržálek, Ph.D.
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
RNDr. Igor Peterlík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
Bruno Rossi, PhD
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Serba, CSc.
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
prof. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Mgr. Marek Sýs, Ph.D.
RNDr. David Šafránek, Ph.D.
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.
RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
RNDr. Aleš Zlámal
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Členové pro bakalářský obor Informatika ve veřejné správě:

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.,
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.,
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.,
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.,

Členové pro bakalářský obor Sociální informatika:

prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.,
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.,
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.,
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.,
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.,
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.,

Členové pro:

- specializaci Grafický design a výtvarná informatika a specializaci Typografie a textové systémy studijního oboru Aplikovaná informatika bakalářského programu Aplikovaná informatika

- studijní obor Počítačová grafika a zpracování obrazu bakalářského programu Informatika

- specializaci Grafický design studijního oboru Aplikovaná informatika navazujícího magistrského programu Aplikovaná informatika

- studijní obor Počítačová grafika navazujícího magisterského programu Informatika

Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD.
MgA. Helena Lukášová, ArtD.
MgA. Jana Malíková
Mgr. Jiří Víšek

Člen pro navazující magisterský obor Služby - výzkum, řízení a inovace:

Ing. Nikola Šimková, Ph.D.
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Členové pro navazující magisterský program Informatika, obor Bezpečnost informačních technologií:

Rajesh Pillai
Subrata Rakshit

Členové komise pro programy Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a druhý obor jmenovaní MŠMT:

doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc., MENDELU Brno
doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Gymnázium Uherské Hradiště
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK Praha
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT Brno
prof. Ing.Jan Maxmilián Honzík, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc., FPF SLU Opava
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc., PřF OSU Ostrava
prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc., VA Brno
prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Branislav Rovan, Ph.D., MFF UK Bratislava
RNDr. Jan Skula, CSc. HiPro Brno,
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., ÚI AVČR, Praha
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT Brno
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT Brno
doc. Ing. František Zbořil, CSc., FIT VUT Brno

Členové komise pro Učitelství pro střední školy jmenovaní MŠMT:

doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., Gymnázium Uherské Hradiště
prof. RNDr. Milan Češka, CSc., FIT VUT Brno
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., MFF UK Praha
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT Brno
prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc., FIT VUT Brno
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc., FPF SLU Opava
prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc., PřF OSU Ostrava
prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc., VA Brno
prof. Ing. František Plášil, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Branislav Rovan, Ph.D., MFF UK Bratislava
RNDr. Jan Skula, CSc., HiPro Brno
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. FIT VUT Brno
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc., UK Praha
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, CSc., ÚI AVČR, Praha
doc. Ing. František Zbořil, CSc., FIT VUT Brno
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, FIT VUT Brno
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT Brno


Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2019