Studijní plány - základní informace

Obecná doporučení k sestavování studijních plánů

 • Využívejte při sestavování studijních plánů aktuální a úplné údaje o nabízených předmětech.
  Studijní katalog na webu FI není průběžně aktualizován. Katalog využijte k předběžnému sestavení studijního plánu na další semestr, před vlastní registrací či zápisem však doporučujeme prostudovat informace dostupné na IS MU v Katalogu předmětů, které jsou aktuální. Navíc prostřednictvím úplného výpisu získáte řadu užitečných údajů, které Studijní katalog neobsahuje (anotace předmětů, URL s dalšími informacemi, požadavky během semestru, způsob hodnocení apod.).
  Při výpisu úplných údajů o předmětech můžete vybrat i skupiny předmětů s určitým prefixem (např. IB%) a získat tak obsáhlejší informace s podobnou strukturou, jako má seznam sylabů ve Studijním katalogu.
 • Zjistěte si o předmětech vybraných k zápisu co nejvíce informací.
  Abyste nemuseli vybraný předmět rušit až po začátku výuky proto, že jeho náplň neodpovídá Vaší původní představě, snažte se zjistit co nejvíce údajů předem. Kromě úplného výpisu informací o předmětu je například vhodné projít webové stránky vyučujícího, kde mohou být materiály z předchozích let. Řada učitelů uvádí příslušné URL právě v Katalogu předmětů.
 • Věnujte pozornost požadavkům, které je třeba splnit během semestru.
  Zjistěte si v úplném výpisu (položka "Typ výuky a zkoušky"), případně na webových stránkách všech předmětů vybraných k zápisu, jaké požadavky budete muset plnit během semestru. Nezapisujte si kombinace předmětů s množstvím průběžných požadavků, které zřejmě nemůžete z časových či jiných důvodů zvládnout (např. řešení tří rozsáhlejších projektů a dvou pravidelných domácích úloh během jednoho semestru nemusí každý zvládnout).
 • Vytipujte si předem předměty za více kreditů, než kolik hodláte zapsat.
  Budete pak schopni ihned řešit případné rozvrhové kolize. Vybrané předměty, které si v daném semestru z rozvrhových důvodů nakonec nezapíšete, můžete absolvovat v některém z následujících semestrů.
 • Nezapisujte si přehnané množství kreditů.
  Přiměřenou kreditovou zátěž pro standardní dobu studia orientačně uvádějí doporučené studijní plány, v mezích studijního řádu však můžete kreditovou zátěž individuálně měnit.
  Nedoporučujeme ovšem zápis výrazně více kreditů nad uvedené limity zejména v prvních semestrech bakalářského studia. Dále nedoporučujeme zápis (podstatně) více kreditů v daném semestru než v semestru předchozím, pokud jste v předchozím semestru měli problémy zapsané množství kreditů úspěšně absolvovat.