Harmonogram závěru bakalářského studia

Podzim 2020

Přihlášení k tématu BP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZB do 18. 10. 2020
Potvrzení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu studentem a vedoucím do 1. 11. 2020
Schválení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu garanty oborů do 15. 11. 2020
Odevzdání bakalářských prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 11. 1. 2021
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 10. 2. 2021 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021
Promoce absolventů bakalářského studia informace budou upřesněny

Jaro 2021

Přihlášení k tématu BP v ISu a k SZZ zápisem předmětů SOBHA a SZB do 14. 3. 2021
Potvrzení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu studentem a vedoucím do 29. 3. 2021
Schválení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu garanty oborů do 12. 4. 2021
Odevzdání bakalářských prací elektronicky do archivu závěrečné práce do 24. 5. 2021
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 23. 6. 2021 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 28. 6. 2021 do 2. 7. 2021
Promoce absolventů bakalářského studia informace budou upřesněny
Opravný termín státních závěrečných bakalářských zkoušek podle Opatření děkana o opakování bakalářské státní závěrečné zkoušky termín bude upřesněn