Termíny obhajob a státních zkoušek pro bakalářské studium

Podzim 2017

Zápis předmětů pro závěr studia: SOBHA a SZB do 1. 10. 2017
Potvrzení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu studentem a vedoucím do 12. 10. 2017
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 27. 10. 2017
Tisk oficiálního zadání bakalářské práce od 9. 11. 2017
Odevzdání bakalářských prací a současně Prohlášení autora školního díla na studijní oddělení do 18. 12. 2017 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 18. 12. 2017
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 7. 2. 2018 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018
Promoce absolventů bakalářského studia 23. 3. 2018

Jaro 2018

Zápis předmětů pro závěr studia: SOBHA a SZB do 4. 3. 2018
Potvrzení oficiálního zadání bakalářské práce v ISu studentem a vedoucím do 19. 3. 2018
Schválení oficiálního zadání garanty oborů do 6. 4. 2018
Tisk oficiálního zadání bakalářské práce od 23. 4. 2018
Odevzdání bakalářských prací a současně Prohlášení autora školního díla na studijní oddělení do 28. 5. 2018 do 11.30
Přihlášky k obhajobě a ústní části SZZ do 28. 5. 2018
Uzavření studia - splnění podmínek před státní závěrečnou zkouškou a obhajobou do 20. 6. 2018 do 15.00
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací od 25. 6. 2018 - 29. 6. 2018
Promoce absolventů bakalářského studia 19. 10. 2018
Opravný termín státních závěrečných bakalářských zkoušek podle Opatření děkana o opakování bakalářské státní závěrečné zkoušky 5. 9. 2018