Archiv studijních katalogů


2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Errata:
 • Na straně 63 věta "absolvováním nejméně jednoho předmětu v každé ze skupin..." se změnila na: absolvováním nejméně čtyř předmětů v povinně volitelných předmětech oborů...
 • Na straně 39 chybí předmět VB000
 • Na straně 140 - 143 změna v nově vypisovaných předmětech a přidána nová skupina - Systémová biologie Strana 141 - získáním 12 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru, skupina Společná volba; se mění na:
  - získáním 10 kreditů z povinně volitelných předmětů oboru, skupina Společná volba;

  Nově vypisované předměty a nová skupina v magisterském oboru bioinformatika
  Povinné předměty oboru
  PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
  PA010 Počítačová grafika nebo nově PA055 Vizualizace komplexních dat

  Dále řazeno podle skupin
  Společná skupina
  PB050 Modelování a predikce v systémové biologii
  PB051 Výpočetní metody v bioinformatice a systémové biologii
  PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
  Grafika a proteiny
  PA055 Vizualizace komplexních dat
  Systémová biologie
  PB172 Seminář ze systémové biologie
  PA183 Projekt ze systémové biologie
  PV205 Seminář o komplexních systémech
  PA054 Formální modely v systémové biologii
  IV118 Formální metody v systémové biologii
  PV225 Laboratoř systémové biologie
  PB050 Modelování a predikce v systémové biologii

  • Povinný předmět v oboru Grafika, nav. mgr. program - v roce 2009 nahradil předmět PV220 předmět PA157
  • Na straně 82 nepatří mezi povinné předměty předmět PV085

2008/2009


2007/2008

Nové studijní obory v bakalářských a navazujících magisterských programech (2007)

Nové studijní obory v bakalářských a navazujících magisterských programech


2006/2007


2005/2006


2004/2005

Errata:
 • Předmět "Okruhy a moduly" (s kódem MA036 na FI a kódem M5110 na PřF) nebude v podzimním semestru 2004 vyučován. Namísto něj je v témže semestru vypsán předmět "Teorie kategorií" (s kódem M7150 na PřF), vyučujícím je prof.RNDr.Jiří Rosický, DrSc.

2003/2004

Errata:
 • Na straně 35 jsou změněny termíny, do kdy lze provádět změny v zápise předmětů z 6.10.2003 na 5.10.2003 a z 8.3.2004 na 7.3.2004
 • Na straně 79 v definici podmínek na absolvování specializace Programové systémy nahradit text "zbývající jeden nebo dva" textem "zbývající až tři".
 • Na straně 128, úvodní odstavec paragrafu 18.2 o státní magisterské zkoušce pro 2/l mgr. studium se věta
  "V ústní části státní zkoušky student prokazuje znalosti ve třech předem zvolených okruzích vybraných z dále uvedených seznamů ..."
  nahrazuje větou
  "V ústní části státní zkoušky student prokazuje znalosti v okruzích specifikovaných v dále uvedených seznamech ...
 • Na straně 212 jsou chybně uvedeny předpoklady IV100 v semestru Podzim 2003 — místo IB108 má být IB002.

2002/2003

Errata:
 • Str. 15, kapitola 1.2, v predposlednim odstavci je text
  "Studijni obory informatika a Aplikovana informatika se dale cleni na specializace, jejichz absolvovani je v tomto pripade povinne."
  nahrazen textem:
  "Studijni obory informatika a Aplikovana informatika se dale cleni na specializace, jejichz absolvovani je povinne pouze pro obor Informatika."
 • Str. 42, tabulka ekvivalenci k PB156:
  je uvedeno P013, P017, správně má být P013, P117.
 • Str. 51:
  PB103 v tabulce i v *) má být správně PB001
 • Strana 68, 4. řádek shora
  misto "má hodnotu 12 kreditů" má být "má hodnotu 120 kreditů".