Praktické stáže

Evidence a uznání stáže do studia

Všichni studenti FI mají možnost během svého studia vyjet na pracovní stáž do zahraničí, která jim může být uznána do studia na FI MU bez toho, aby student na dobu stáže musel školu přerušit. Studenti si pro svou pracovní stáž hledají zahraniční instituci (firmu, laboratoř, ...) sami. Jakmile si student s institucí stáž domluví (termín, náplň, garanta) informuje Oddělení zahraničních záležitostí FI MU.

Studenti získávají kredity dle délky stáže - 5 kreditů za 1 měsíc pobytu. Kredity jsou studentům do ISu zapsány prostřednictvím předmětu SPRAC Zahraniční pracovní pobyt (bc. a mgr. studenti), příp. DZAST Zahraniční stáž (doktorští studenti). U studentů programu SSME, kde je stáž povinnou součástí studijního plánu, lze použít i předmět PA180 Interim Project Business.

Celý postup evidence stáže a jejího uznání do studia na MU se řídí Směrnicí rektora č. 8/2011 a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů a je detailně popsán na webu CZS.
Funkcí "pověřené osoby" ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 je pro pracovní stáže pověřen proděkan pro zahraničí a vnější vztahy. Za administrativní stránku odpovídá Oddělení zahraničních záležitostí FI MU. V případě, že potřebujete podpis pověřené osoby, kontaktujte právě OZZ FI MU.
Potřebné formuláře k pobytům jsou k dispozici v dokumentech ISu (berte v úvahu program, přes který vyjíždíte, buď Erasmus+ nebo ostatní).

Stáže v rámci mobilitních programů

Program Erasmus+ umožňuje studentům realizovat 2-12 měsíční praktickou stáž s finanční podporou v zemích zapojených do tohoto programu. Stáž lze realizovat od prvního ročníku studia na VŠ.

Program je určen pro studenty, kteří si sami domluví stáž v zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Student může vycestovat se souhlasem fakulty se stipendiem pro "freemovers", o které se můžete žádat na Centru zahraniční spolupráce MU na dobu minimálně 30 dní, max. jeden semestr.

Kanadská vláda vytvořila program mobility mládeže pro studenty a absolventy vysokých škol, aby usnadnila možnost placených odborných stáží nebo získání pracovního umístění v Kanadě na dobu maximálně 12 měsíců.

Pro zajištění pracovních stáží mohou studenti také využít studentské organizace jako je AIESEC nebo IAESTE.

Nabídky pracovních stáží