Projekty internacionalizace pro zaměstnance

Erasmus+ projekty

V rámci programu Erasmus+ (příručka programu) je možno se zapojit a podat návrhy na projekty spolupráce v oblastech mobilit, rozvoje partnerství a vzdělávání, inovací apod. Níže jsou uvedeny možnosti projektů spolupráce pro VŠ.

 • Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
  • Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
  • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání
  • Aktivity participace mládeže
 • Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi
  • Partnerství pro spolupráci: Kolaborativní partnerství / Partnerství malého rozsahu
  • Partnerství na podporu špičkové úrovně: Centra excelence odborného vzdělávání / Pedagogické akademie Erasmus+ / Akce Erasmus Mundus
  • Partnerství pro inovace: Aliance pro inovace / Neziskové sportovní akce
 • Klíčová akce 3 – Podpora rozvoje politik a spolupráce
  • Evropská mládež spolu
  • Akce programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání / v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Výzva 2022 (úplné znění)

Projekty decentralizované (podává hlavní koordinátor národní agentuře své země)
 • Projekty spolupráce (KA2) - Kooperativní partnerství: 23. března 2022
Projekty centralizované (podává hlavní koordinátor přímo EK)
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KA1): 20. září 2022
 • Akce Erasmus Mundus: 16. února 2022
 • Pedagogické akademie Erasmus: 7. září 2022
 • Aliance pro inovace: 15. září 2022
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání: 17. února 2022
 • Akce a sítě programu Jean Monnet: 1. března 2022

Fondy EHP a Norska

Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje výzvy k podávání projektů, detaily jsou zveřejněny na webu DZS.

Příklad aktivit, které je možno realizovat (seznam není vyčerpávající):

 • přípravné návštěvy
 • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu
 • studijní cesty a návštěvy donorských států nebo České republiky
 • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání
 • sběr dat, zprávy, studie a publikace
 • kampaně, výstavy a propagační materiály
 • technická spolupráce a výměna odborníků
 • vysílání pracovníků a stáže

AKTION

Fond pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělání a vědě v terciálním sektoru. Program podporuje:
 • studijní a výzkumné pobyty
 • projekty spolupráce – mezi vysokoškolskými pracovišti obou zemí na dobu 1 roku s možností prodloužení
 • Sommerkollegs (3 týdenní jazykové letní školy) a Summerschools (letní odborné školy v různým oborech)

Projekty spolupráce

Podporují se tyto druhy projektů:

 • spolupráce v pedagogice
 • bilaterální sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře
 • společné zpracování a vydávání skript a učebnic
 • vědecké exkurze studentů
 • spolupráce ve vědě

Pokyny pro sestavení projektů

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 31. října.

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě je do programu zapojena Bosna a Hercegovina.
Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Přihlášky sítí se zasílají on-line každoročně k 15. lednu.

Visegrádské granty

Visegrad Fund poskytuje podporu na projekty institucií ze zemí V4, rozlišuje 3 druhy grantů, dle zapojených zemí.

Příručka pro žadatele

Deadliny jsou každoročně: 1. únor, 1. červen a 1. říjen. Otevření elektronického systému pro založení návrhu projektu – vždy měsíc před deadlinem. Zahájení projektu – nejdříve 4 měsíce po uzávěrce výzvy. Maximální doba řešení projektů je 18 měsíců (Strategic grants 12–36 měsíců) a výše rozpočtu není omezena (obvykle cca 8 000 až 40 000 EUR). Je možné žádat až o 100% podporu, spolufinancování je však povoleno a vítáno, režie 15 %.

Oddělení doktorských a zahraničních studií

E-mail: int@fi.muni.cz