Akademická mobilita, post-doktorské pobyty

Zde najdete informace o aktuálních možnostech výzkumných pobytů v zahraničí, včetně informací o tom, jak a kdy se přihlásit.

Zdroje informací:

Komise J. W. Fulbrighta

 • Přehled všech stipendií Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR (veškeré informace, včetně informací o možnostech přizvat americké přednášející do kurzů vyučovaných na FI).
 • Stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se uděluje ve dvou kategoriích:
  A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.
  B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem.
  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.
 • Cybersecurity in US Universities - 3 týdenní návštěva amerických univerzit pro VŠ učitele, termín podání přihlášek je 30. říjen 2020
 • Stipendia Ruth Crawford Mitchellové pro výzkumné pobyty VŠ učitel a vědců na Pittsburghské univerzitě v USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří a půl měsíce (polovina srpna – prosinec).

Akce Marie Curie

Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Musí se přestěhovat z jedné země do jiné, aby prohloubili svoje odborné znalosti a kompetence. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu. Akcí MSC se mohou účastnit jak začínající výzkumní pracovníci (tj. ti, kteří ještě nemají titul Ph.D. a mají méně než 4 roky praxe ve výzkumu), tak zkušení (ti, kteří již mají titul Ph.D. nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu).

Více informací na webu Horizontu 2020.

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

Americký fond (AFCSL) je jednou z organizací zastřešených BBLA, která poskytuje budoucím leaderům z České republiky a Slovenské republiky profesionální training na amerických univerzitách a praxi ve špičkových amerických organizacích.

Několika mladým odborníkům z ČR a SR působících v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí je každoročně nabídnuta možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v USA v rámci tzv. Young Leaders Program.

Oddělení zahraničních studií

E-mail: int@fi.muni.cz