Stáže a přednáškové pobyty

ERASMUS+ Evropa

V rámci programu Erasmus+ Evropa je možno realizovat pro neakeademické pracovníky výjezd zaměstnance vysokoškolské instituce za účelem školení: Pobyt musí být předem domluven a potvrzen (potvrzujícím/zvacím dopisem). Zaměstnanec musí mít dopředu schválený pracovní plán (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů. Po návratu z cesty je potřeba vyplnit zprávu z cesty (budete vyzváni emailem) a potvrzení o pobytu.

V případě zájmu o školení v rámci programu Erasmus+, kontaktujte prosím OZS FI.
Sběr přihlášek pro tuto aktivitu na následující akademický rok probíhá každoročně březen - duben. Kontaktní osobou na CZS je Zita Hrabovská (hrabovska@czs.muni.cz).

V rámci této aktivity je také možné pozvat zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci v ČR. Grant zaměstnanci podniku přiděluje přijímající vysokoškolská instituce v ČR. Sběr přihlášek každoročně v únoru.


ERASMUS+ mimo Evropu

Tento program umožňuje zaměstnancům MU výjezdy za účelem školení na 7 -14 dní na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+ mimo Evropskou unii. Školicí mobilita má za hlavní cíl sdílení zkušeností mezi oběma institucemi (workshopy, stínování apod.). Na školící pobyt se zaměstnanec může přihlásit jako školitel i jako školený.
Více informací na webu CZS nebo kontaktuje Adam Hykla (hykl@czs.muni.cz).

Stella

Program STELLA, mobilita neakademických pracovníků v rámci univerzit začleněných do Compostela Group, umožňuje jak týdenní stáže neakademickým pracovníkům MU na zahraniční univerzitě, tak také různým pracovištím MU nabídnout volné místo pro týdenní stáž pracovníka ze zahraniční univerzity. Členství MU v CGU zajišťuje univerzitě možnost poslat jednoho neakademického pracovníka do tohoto programu s grantem CGU.
Přihlášky se podávají jednou ročně na začátku každého kalendářního roku.
Více informací na webu CZS.
Kontaktní osobou na CZS pro CGU a program STELLA je Martin Vašek, (vasek@czs.muni.cz).

Oddělení zahraničních studií

E-mail: int@fi.muni.cz