Výukové pobyty, stáže a školení

ERASMUS+ Evropa

V rámci programu Erasmus+ Evropa mohou akademičtí pracovníci vycestovat na dva typy aktivit:

Výuková mobilita

Tato mobilita je uskutečňována na univerzitě, se kterou má FI uzavřenu bilaterální smlouvu. Více informací na webu CZS.
V případě zájmu o výukovou mobilitu v rámci programu Erasmus+, kontaktujte prosím OZS FI.
Sběr přihlášek pro tuto aktivitu na následující akademický rok probíhá každoročně březen - duben. Kontaktní osobou na CZS je Nikola Maráková (marakova@czs.muni.cz) a Věra Honzíková (honzikova@czs.muni.cz).

Školení

Účelem školení je výměna zkušeností formou studijní návštěvy, stínování, seminář, workshop, kurz nebo jiného školení. Více informací na webu CZS. Pobyt musí být předem domluven a potvrzen (nejčastěji potvrzujícím dopisem/emailem). Nominovaný zaměstnanec musí mít dopředu schválený pracovní plán (účel cesty, program přednášek/školení, očekávané výsledky) od hostitelské i domácí instituce. Maximální délka pobytu je 6 týdnů. Grant se přiděluje ve formě paušální částky na týden pobytu, cestovní náklady se proplácejí na základě reálných výdajů. Po návratu z cesty je potřeba vyplnit zprávu z cesty (budete vyzváni emailem) a potvrzení o pobytu.

V případě zájmu o školení v rámci programu Erasmus+, kontaktujte prosím OZS FI.
Sběr přihlášek pro tuto aktivitu na následující akademický rok probíhá každoročně březen - duben. Kontaktní osobou na CZS je Nikola Maráková (marakova@czs.muni.cz) a Zita Hrabovská (hrabovska@czs.muni.cz).

V rámci této aktivity je také možné pozvat zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci v ČR. Grant zaměstnanci podniku přiděluje přijímající vysokoškolská instituce v ČR. Sběr přihlášek každoročně v únoru.


ERASMUS+ ICM (mimo Evropu)

Tento program umožňuje zaměstnancům MU výjezdy za účelem výuky nebo školení na 7 -14 dní na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+ v mimo Evropskou unii. Tato mobilita má za hlavní cíl sdílení zkušeností mezi oběma institucemi (výuka, školení, workshopy, stínování apod.). Na pobyt se zaměstnanec může přihlásit jako školitel/vyučující i jako školený.
Více informací na webu CZS nebo kontaktuje Adama Hykla (hykl@czs.muni.cz), po nominaci Věru Honzíkovou (honzikova@czs.muni.cz).

Program vztahů s tradičními univerzitami

MU má uzavřeny speciální dohody s vybranými partnerskými univerzitami, díky nimž mohou pracovníci MU vycestovat na pětidenní pobyty, na univerzitu ve Vídni na 1 měsíc. Cílem tohoto programu je podpořit pobyty, které vedou k navazování nových kontaktů a k rozšiřování spolupráce s novými partnery na partnerských univerzitách. V rámci tohoto programu lze vycestovat na univerzity v těchto zemích: Německo (Greifswald, Regensburg), Maďarsko (Pécs), Polsko (Poznaň, Wroclaw), Rakousko (Vídeň) a Slovensko (Bratislava).

Více informací na webu CZS nebo u Zity Hrabovské (hrabovska@czs.muni.cz).

Global Staff Mobility

Cílem programu Global Staff Mobility je rozšíření možností zaměstnaneckých mobilit i mimo aktuálně nastavené známé grantové programy. Program je určen akademickým i neakademickým zaměstnancům MU pro pobyty v délce až 14 dní na univerzitu v kterékoliv destinaci.

Více informací na webu CZS nebo u Adama Hykla (hykl@czs.muni.cz).

AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Poskytuje jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele. Termíny pro podávání žádostí jsou 15. 4. a 30. 11..

Více informací na webu DZS

Oddělení doktorských a zahraničních studií

E-mail: int@fi.muni.cz