Výkon spisové služby

Jednotná pravidla pro manipulaci s dokumenty a postup při skartačním řízení popisuje Spisový řád MU.

Tato pravidla stručným způsobem shrnuje příloha 1 Informací pro nové zaměstnance.
Podrobně jsou výkony spisové služby popsány ve směrnici rektora č. 2/2016.