Semináře výzkumných skupin

Pracovní seminář o formálních metodách, diskrétních strukturách a algoritmech (FMDSA)

V rámci semináře FMDSA zvaní přednášející prezentují nejnovější výsledky a otevřené problémy. Cílem je identifikovat perspektivní témata pro spolupráci výzkumných skupin z FI MU a vědců z jiných institucí.

FMDSA

Seminář laboratoře DISA

PV253

Seminář laboratoře SITOLA

sitola.cz

Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací

PV174

Seznam je neúplný, na jeho doplnění pracujeme.