Semináře výzkumných skupin

Fakulta informatiky pořádá pravidelné přednášky Informatického kolokvia a význačné příležitostné přednášky, na kterých vystupují pozvaní špičkoví zahraniční i domácí vědci z oblastí informatiky i příbuzných vědních oborů.

Mimo to jednotlivé výzkumné skupiny FI pořádají vlastní specificky zaměřené pracovní i výukové semináře, jejichž seznam uvádíme níže.

Seminář laboratoří FORMELA a DIMEA

Seminář věnující se výzkumným tématům teoretické informatiky a diskrétní matematiky (dříve FMDSA)

Formela + Dimea Seminar

Seminář laboratoře DISA

PV253

Seminář laboratoře SITOLA

PV173

Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací

PV174

Seznam je neúplný, na jeho doplnění pracujeme.