Semináře výzkumných skupin

Fakulta informatiky pořádá pravidelné přednášky Informatického kolokvia a význačné příležitostné přednášky, na kterých vystupují pozvaní špičkoví zahraniční i domácí vědci z oblastí informatiky i příbuzných vědních oborů.

Mimo to jednotlivé výzkumné skupiny FI pořádají vlastní specificky zaměřené pracovní i výukové semináře, jejichž seznam uvádíme níže.

Pracovní seminář FMDSA

V rámci semináře formálních metod, diskrétních struktur a algoritmů FMDSA zvaní přednášející prezentují nejnovější výsledky a otevřené problémy. Cílem semináře je nalézat a rozvíjet nová a perspektivní výzkumná témata pro spolupráci.

FMDSA

Seminář laboratoře DISA

PV253

Seminář laboratoře SITOLA

PV173

Laboratoř elektronických a multimediálních aplikací

PV174

Seznam je neúplný, na jeho doplnění pracujeme.