GAČR - Grantová agentura České republiky

Všeobecné info

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 1x ročně, většinou v únoru/březnu.

Informace k aktuální výzvě

V případě, že zaměření projektu vyžaduje vyjádření etické komise, je nutné návrh v ISEPu vyplnit dříve dle termínu zasedání etické komise a informovat odd. v/v.

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

Grantová agentura ČR vyhlásila termíny odevzdání dílčích zpráv (16. 1. 2018, z FI budeme odesílat zprávy nejpozději 15. 1. 2018 v 10 hod) a závěrečných zpráv (31. 1. 2018, z FI budeme odesílat zprávy nejpozději 30. 1. v 10 hod). Prosíme všechny řešitele, aby posílali drafty ke kontrole na odd.v/v s dostatečným časovým předstihem - nejpozději do 8. 1. (DZ), případně 22. 1. (ZZ). Řešitelé se řídí zadávací dokumentací platnou v době podávání návrhu. Bližší informace najdete na GAČR. Prosím nezapomeňte vložit do systému GRIS všechny vaše výsledky za daný rok, výsledovku, výkazy času (pro projekty zahájené v roce 2012). V GRIS u svého projektu najdete hodnocení předchozí dílčí zprávy.

Odeslání datovou schránkou

Návrhy/zprávy se podávají elektronicky v systému GRIS. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh/zpráva projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Což uděláte tak, že po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu/zprávy projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu/zprávy projektu stisknutím tlačítka "Draft". Vygenerované pdf (final), nepřejmenované a nijak neupravené, vložíte do ISEP, který uzavřete a necháte el. schválit (pouze návrh). Po schválení bude návrh/zpráva poslán/a datovou schránkou na GAČR. Vy poté uvidíte v ISEP průvodku datové zprávy a v GRISu potvrzení o spárování.

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz