GAČR - Grantová agentura České republiky

Všeobecné info

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

  • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum;
  • juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR;
  • mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur;
  • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá.
  • grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO, poprvé soutěž vyhlášena v květnu 2018.

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 1x ročně, většinou v únoru/březnu.

V případě, že zaměření projektu vyžaduje vyjádření etické komise, je nutné návrh v ISEPu vyplnit dříve dle termínu zasedání etické komise a informovat odd. v/v.

Odeslání datovou schránkou

Návrhy/zprávy se podávají elektronicky v systému GRIS. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh/zpráva projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Což uděláte tak, že po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu/zprávy projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu/zprávy projektu stisknutím tlačítka "Draft". Vygenerované pdf (final), nepřejmenované a nijak neupravené, vložíte do ISEP, který uzavřete a necháte el. schválit (pouze návrh). Po schválení bude návrh/zpráva poslán/a datovou schránkou na GAČR. Vy poté uvidíte v ISEP průvodku datové zprávy a v GRISu potvrzení o spárování.

Aktuální výzvy

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz