GAČR - Grantová agentura České republiky

Všeobecné info

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž 1x ročně, většinou v únoru/březnu.

V případě, že zaměření projektu vyžaduje vyjádření etické komise, je nutné návrh v ISEPu vyplnit dříve dle termínu zasedání etické komise a informovat odd. v/v.

Odeslání datovou schránkou

Návrhy/zprávy se podávají elektronicky v systému GRIS. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh/zpráva projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Což uděláte tak, že po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu/zprávy projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu/zprávy projektu stisknutím tlačítka "Draft". Vygenerované pdf (final), nepřejmenované a nijak neupravené, vložíte do ISEP, který uzavřete a necháte el. schválit (pouze návrh). Po schválení bude návrh/zpráva poslán/a datovou schránkou na GAČR. Vy poté uvidíte v ISEP průvodku datové zprávy a v GRISu potvrzení o spárování.

Aktuální výzvy

Informace k průběžným a závěrečným zprávám

Kontakty

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz