Vědecké výstupy

Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery

E-mail: veda-int@fi.muni.cz