Laboratoř vizualizace (Visitlab)

Kontakt: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Stránky laboratoře: visitlab.fi.muni.cz/

Visitlab se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti vizualizace, vizuální analýzy a počítačové grafiky a jejich vztah k virtuálnímu prostředí a grafickému designu. V současné době se věnujeme projektům z oblastí molekulární a bezpečnostní vizualizace, nicméně jsme otevřeni spolupráci i na projektech v dalších oblastech. Máme úzká spojení s vizualizačními skupinami na TU Wien, University of Bergen, Ulm University a University of Tübingen. Studenti v naší laboratoři mohou získat znalosti z oblasti vizualizace, vizuální analýzy a počítačové grafiky na úrovni bakalářského, magisterského a doktorského studia.