Výzkumná laboratoř SITOLA

Kontakt: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Stránky laboratoře: sitola.fi.muni.cz

Výzkumná laboratoř Sitola byla založena v roce 2002 jako společné pracoviště Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky na Masarykově univerzitě a sdružení CESNET. Její výzkum se zaměřuje na pokročilé technologie pro vysoce výkonné výpočty, zpracování velkých dat, vysokorychlostní sítě a plánování s rozvrhováním. Teoretický výzkum se věnuje aplikacím v různých odvětvích, jakými jsou například multimédia, chemie, biologické vědy a zdravotnictví, kybernetická bezpečnost nebo plánování a rozvrhování v distribuovaném prostředí či plánování dopravy. Teoretická práce je doplněna vývojem sofistikovaných algoritmů a výkonných programovacích nástrojů, které jsou důležitým výstupem výzkumu. Konkrétní výsledky zahrnují prostředí UltraGrid pro zpracování a přenos multimédií ve velmi vysokém rozlišení (nekomprimovaný 8K), GPU akcelerační a výkon zvyšující prostředí, analýzu dat z policejního vyšetřování nebo plánování zdrojů pro národní gridovou infrastrukturu.

Laboratoř má jedinečný přístup k pokročilým vizualizačním technologiím a rozsáhlým infrastrukturním zařízením včetně vysokorychlostních sítí (40 Gb/s a více), velkým datovým úložištím (PB a více) a heterogenním výpočetním zdrojům (GPU, MIC, NUMA). Zúčastňuje se mezinárodních projektů ve spolupráci se zahraničními partnery a komerčními společnostmi, kde jsou zapojeni jak postgraduální tak pregraduální studenti.