Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie

Kontakt: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Stránky laboratoře: qicz.fi.muni.cz/

Laboratoř kvantového zpracování informace a kryptografie je pracovištěm zaměřeným především na informatické aspekty kvantového zpracování informace, zejména na kvantovou kryptografii, teorii informace, kvantovou komunikaci a algoritmy, dále potom na teoretické aspekty klasické kryptografie, zejména na problémy řešitelné s bezpečností dokazatelnou pomocí teorie informace.