Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Kontakt: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Stránky laboratoře: hci.fi.muni.cz/

HCI laboratoř byla vybudována za účelem rozsáhlého výzkumu uživatelského rozhraní člověk-počítač a obzvláště pak systému virtuální reality, která je poslední dobou považována za nejpopulárnější aspekt tohoto rozhraní. Výzkumné problémy tohoto složitého projektu lze konceptuálně rozdělit do tří oblastí: matematickou a algoritmickou část, systémovou část, a aplikační část. Členové týmu zabývající se algoritmickou části vyvíjejí výkonné matematické metody a datové struktury pro rychlou vizualizaci, detekci kolizí v reálném čase (s určením vzdálenosti těles a hloubky průniku), filtrování pozice a orientace dat, interpolaci a extrapolaci rotací a různé dílčí problémy. Na systémové úrovni je provázáno mnoho procesorů společně s různými ne zcela dokonalými periferními zařízeními a lidskou bytostí do funkčního pracovního systému. Principy spolu s integrovanými úlohami jsou testovány ve třech základních aplikacích: obecných manipulačních metodách ve virtuálním prostředí, vizualizaci vazebných sil mezi molekulami a haptické vizualizaci 2D a 3D objektů pro zrakově postižené lidi.