Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCILAB)

Kontakt: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Stránky laboratoře: hci.fi.muni.cz/

Laboratoř interakce člověka s počítačem (HCI Lab) byla založena za účelem výzkumu uživatelských rozhraní mezi člověkem a počítačem, obzvláště pak výzkumu moderních metod interakce jako je přímá interakce pomocí mozku a virtuální a rozšířená realita. Problémy zkoumané v této laboratoři lze konceptuálně rozdělit na algoritmické, aplikační a evaluační. V rámci algoritmických problémů členové týmu vyvíjejí výkonné matematické metody a datové struktury s využitím v oblastech jako jsou imerzivní virtuální realita, rychlá vizualizace, serious games, simulace v reálném čase, motion tracking, filtrování dat a počítačové vidění. Nové principy jsou integrovány a testovány ve čtyřech hlavních aplikacích: digitální kulturní dědictví, monitorování zdravotního stavu pacientů, molekulární vizualizace a projekt chytré kanceláře. Evaluace metod probíhá nejen pomocí tradičních technik jako jsou uživatelské studie, ale i na základě psychologických a fyziologických dat využitím biofeedbacku a neurofeedbacku.