Program kolokvií pro semestr Jaro 2009

Program pro Jaro 2009 s abstrakty
24. 2. 2009
Dr. Markus Chimani, Technical University of Dortmund
How many crossings do I need to draw a graph? - Exact Optimization of NP-hard Problems
3. 3. 2009
doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
DNA Computing: Quo Vadis?
10. 3. 2009
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FIMU, Brno
Math Art
17. 3. 2009
Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FIMU, Brno
Škola hrou ve 21. století
24. 3. 2009
RNDr. Jan Bouda, Ph.D., FIMU, Brno
Aktuální trendy kvantové kryptografie
31. 3. 2009
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno
Transformační optika - cesta k neviditelnosti a geometrické interpretaci optiky i mechaniky
7. 4. 2009
RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., ITI MFF UK, Praha
Removal Lemma for systems of linear equations
14. 4. 2009
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík, UPGM FIT VUT, Brno
Syntéza hologramů a akcelerace jejich výpočtu
21. 4. 2009
doc. MUDr. Josef Feit, CSc., Ústav patologie LF MU, Brno
Hypertextové atlasy patologie
28. 4. 2009
Dr. Calin A. Belta, Boston University
Scalable algorithms for analysis of gene and metabolic networks
5. 5. 2009
Richard Clayton, Ph.D., University of Cambridge
What we now know about phishing websites
12. 5. 2009
Prof. Willy Zwaenepoel, Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne
TwinDrivers: Deriving Fast and Safe Hypervisor Drivers from Guest OS Drivers
19. 5. 2009
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc., UIFS FIT VUT, Brno
Real-Time Software-Intensive Systems Engineering Curricula Development: An International Perspective