Program kolokvií pro semestr Jaro 2006

Program pro Jaro 2006 s abstrakty
21. 2. 2006
doc. RNDr. Luboš Brim, CSc., FIMU, Brno
Detekce cyklů v masivních grafech
28. 2. 2006
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, FIT VUT, Brno
Bezpečnost informačních systémů a chyby při návrhu - jsme schopni jim zabránit?
7. 3. 2006
doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D., MFF UK, Praha
Modelování unárních zdrojů pomocí podmínek -- Constraint Models for Unary Resources
14. 3. 2006
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Slezká univerzita v Opavě
85 let robotů
21. 3. 2006
prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT, Brno
Model MRI signálu a jeho konverze na obrazová data
28. 3. 2006
RNDr. Tomáš Kaiser, Dr., KMA ZČU, Plzeň
Prohledávání grafů

Doktorandský seminář
Kterak se zrodí mladý vědec s hostem Mgr. Tomášem Brázdilem
4. 4. 2006
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FIMU, Brno
Vícebodová videokonference v nekomprimované High Definition kvalitě (teorie i technologie v pozadí) -- Multipoint videoconference in uncompressed HD quality (theory and technology behind the scene)
11. 4. 2006
Gelasio Salazar, PhD., IICO-UASLP, Mexico
The crossing number problem
18. 4. 2006
prof. Zdeněk Strakoš, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Bidiagonalization as a fundamental decomposition of data in linear approximation problems
25. 4. 2006
Mgr. Filip Procházka, RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D., FIMU, Brno
Universální informační robot - principy a aplikace
2. 5. 2006
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FIMU, Brno
Scalable and distributed similarity search structures

Doktorandský seminář
Bibliografické citace a citační etika s hostem Jiřím Kratochvílem z Ústřední knihovny PřF MU
9. 5. 2006
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., PřF MU, Brno
Homotopie a souběžnost

Doktorandský seminář
Citační databáze a elektronické zdroje s hosty Jiřím Kratochvílem z PřF MU a Miroslavem Bartoškem z ÚVT MU
16. 5. 2006
doc. Zdeněk Kotásek, CSc., FIT VUT, Brno
Principy testování číslicových systémů
23. 5. 2006
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FIMU, Brno
Interaction Tools and Techniques in Virtual Environments