Program kolokvií s abstrakty pro semestr Jaro 2004

24. 2. 2004
Prof. Pavel Zezula, CSc, FI MU Brno
Tree signatures of XML documents
Abstract: In order to accelerate execution of various matching and navigation operations on collections of XML documents, new indexing structure, based on tree signatures, is proposed. We show that XML tree structures can be efficiently represented as ordered sequences of preorder and postorder ranks, on which extended string matching techniques can easily solve the tree matching problem. We also show how to apply tree signatures in query processing and demonstrate that a speedup of up to one order of magnitude can be achieved over the containment join strategy. Other alternatives of using the tree signatures in intelligent XML searching are outlined in the conclusions.
2. 3. 2004
Prof. Ivo Serba, CSc, FI MU Brno
Algoritmy uzlu
Abstract: Motto: Od dědictví Keltů k počítačovým kreacím. Dekorativní uzly představují jedno z atraktivních témat Výtvarné informatiky. Estetická hodnota uzlových vzorů spočívá ve sloľitém zaplétání. Algoritmy zaplétání jsou obestřeny tajemstvím věků a nepochybně stojí za Vaąi pozornost. Přenáąka se v úvodu letmo zmíní o několika teoretických pojmech a bude věnována algoritmům zápisu zaplétání, nadějným (i) pro počítačovou interpretaci.
9. 3. 2004
Prof. Jaroslav Nesetril, DrSc, MFF, UK Praha
Splnitelnost s omezujicimi podminkami, slozitost a algebra, 14.00
Abstract: V prednasce uvedeme priklady problemu splnitelnosti s omezujicimi podminkami a pristup k reseni techto problemu pomoci algebraickych metod, ktery je zalozen na studiu struktur odvozenych (invariantnich) pomoci polymorfismu.
Timto zpusobem doslo v posledni dobe k vyereseni rady dlouhodobe otevrenych problemu. Pro svoji obecnost se pristup zda vhodny v mnoha konkretnich situacich.
9. 3. 2004
Prof. Franz Baader, TCS, TU Dresden
Engineering of logics for the content-based representation of information, 15.00
Abstract: Storage and transfer of information as well as interfaces for accessing this information have undergone a remarkable evolution. Nevertheless, information systems are still not "intelligent" in the sense that they "understand" the information they store, manipulate, and present to their users. The content-based representation of information, which tries to overcome this deficit, requires representation formalisms with a well-defined formal semantics. This semantics can elegantly be provided by a translation into an appropriate logic or the use of a logic-based formalism in the first place. However, in this setting there is a fundamental tradeoff between the expressivity of the representation formalism and the efficiency of reasoning with this formalism.
This motivates the "engineering of logics", i.e., the design of logical formalisms that are tailored to specific representation tasks. The talk will illustrate this approach with the example of so-called Description Logics and their application for databases and as ontology languages for the semantic web.
16. 3. 2004
Dr. Michael Noelle, ARC Seibersdorf research Ges.m.b.H, Seibersdorf, Austria
Visual pattern recognition, pattern search and quantum information
Abstract: The talk will give an overview on some tasks, possible solutions and problems occurring in the area of visual pattern search and pattern recognition. Starting from practical applications some strategies will be emphasised that enable solutions in different application areas. Especially the close relationships with some methods used in quantum information theory will be discussed.
23. 3. 2004
Prof. Jan Slovak, DrSc, PrF Mu, Brno
Geometrie -- jeji role a nastroje
Abstract: Ve vseobecne pojatem vykladu se pokusim priblizit dopady a formy geometrickeho mysleni v soucasnych matematickych metodach. Uvahy sa budou tocit kolem symetrii, jejich algebraickych vyjadrenich a analytickych dusledcich, pripadne analytickych problemech a geometrickych cestach k jejich algebraickemu reseni.
Ve vsech pripadech se budu snazit poukazovat na konkretni vyuzitelnost pri vypoctovych a klasifikacnich ulohach a jejich algoritmizacich.
30. 3. 2004
RNDr. Bohumir Stedron CSc, poradce predsedu Ceskeho telekomunikacniho uradu, Praha
Buducnost uz zacala
Abstract: Prezentace popisuje vyvoj nove supertechnologie umele inteligence v minulosti, pritomnosti a budoucnosti a predpoklada, ze budouci vyvoj nebudou urcovat komponenty dva, tj. clovek a robot, ale celkem styri: clovek, biosfera, opatrena umelou inteligenci (vyąąí savci, kytovci, hmyz, rostlinná říąe), systemy navzajem komunikujicich robotu a umely zivot (pravni system, umele inteligentni pocitacove a telekomunikacni site, energeticka soustava a vyroba potravin). Budou prezentovany scenare vyvoje informacni spolecnosti do roku 2050 a noveé aspekty budouciho vyvoje pravniho systemu. Prezentace stavi novou supertechnologii, umelou inteligenci, na úroven zakladnich objevu lidske civilizace jako byl objev ohne, kola a pisma jako zaznamu informace. Prednadka obsahuje radu novych pristupu: prechod na holograficky model sveta kolem roku 2030; omezeniá extrakce holograficke informace provadene biologickymi systemy predstavuje daląí mechanismus biologicke evoluce vedle znameho Darwinova mechanismu prirozeneho vyberu a nove vysvetleni energeticke kalamity casti Kanady a USA v srpnu 2003 jako projev umeleho zivota v informacnich systemech. Prezentace vychazi z knihy Belohlavek, Stedron: Budoucnost jiz zacala, nakl. Sdelovaci technika 2003 a clanku, publikovanem v americkem casopise FUTURIST March/2004 (Stedron: Forecasts for Artificial Inteligence).
6. 4. 2004
Doc. Ivan. M. Havel, DrSc, CTS, KU, Praha
Enaktivni pristup v kognitivni vede
Abstract: V kognitivnií vede se v poslednich dvou desetiletech vyvinul novyý smer, zvaný enaktivnií kognitivnií veda (F. Varela et al., 1991). Na rozdil od klasickeho, kognitivistickeho pristupu, kteryý vychazi z predstavy lidske mysli jako algoritmickeho procesu nad symbolickymi reprezentacemi, povazuje enaktivni pristup mentalni procesy za soucast senzomotoricke aktivity organismu v prostredi. Vtelena kognice nespociva v reprezentovani nejakeho predem daneho sveta v predem dane mysli, nybrz v prubeznim zjednavani (enaction) ci tvarovani individualniho sveta a soucasne mysli behem kontinualni historie jednani cloveka v prostredi. Pruvodcem pri tomto jednani je vnimani, ktere se s jednanim vzajemne podminuje. Kognitivni struktury se formuji pomoci emergentnich a samo-organizujucich procesu, ktere propojuji mozek, telo a prostredi. V prednasce se budu zabyvat nekterymi zakladnimi pojmy enaktivniho pristupu a jejich moznem uzitim pri analyze nekterych modalit lidskeho prozivani.
13. 4. 2004
Doc. Maria Bielikova, PhD, FIIT, STU, Bratislava
Vyvoj a modelovanie adaptivnych hypermedii.
Abstract: Popularita adaptivnych hypermedii, specialne adaptivnej prezentacie informacie vo forme hypermedialnych aplikacii, v poslednom obdobi vyrazne stupa aj vdaka rozsirovaniu objemu informacii pristupnych na webe. Prednaska sa sustreduje na niektore aspekty adaptivnych hypermedii najma v suvislosti s ich modelmi, ktore umoznuju adaptivnu prezentaciu informacii. Budeme analyzovat metody a techniky prisposobovania na urovni obsahu, prezentacie a navigacie, ktore vychadzaju nielen z modelu pouzivatela (napr. preferencie pouzivatela, uroven znalosti, ciele), ale aj modelu prostredia (lokalizacia, jazyk, pouzite zariadenie, cas), v ktorom sa pouzivatel nachadza. Prisposobovanie budeme prezentovat na priklade aplikacie pre oblast vyucby. Nebudeme riesit specificke problemy a ulohy vyplyvajuce z povahy prezentovanych medii.
20. 4. 2004
Doc.Emil Pelikan CSc, UI CAV, Praha
Predikční metody a jejich vyuľití
Abstract: Odhad budoucího chování určité veličiny je potřeba vąude tam, kde pracujeme s nejistotou. V příspěvku budou diskutovány některé principy, které mohou pomoci při návrhu a pouľití predikčních modelů. Pozornost bude věnována zejména statistickým predikčním modelům, avąak budou zmíněny i některé daląí aspekty, jako je úsudkové předpovídání (judgmental forecasting), vyuľití umělých neuronových sítí, kombinování predikčních postupů apod. Ukáľeme téľ některé reálné výsledky dosaľené při aplikaci predikčních metod v oblasti energetiky, bankovnictví, meteorologie, ľivotního prostředí a v dopravě.
27. 4. 2004
Ing. Tomas Vojnar, FIT, VUT Brno
Verifikace parametrickych systemu se sdilenymi zdroji.
Abstract: (Joint work with: Ahmed Bouajjani and Peter Habermehl, LIAFA, Université Paris 7)
One very common source of potential errors in concurrent systems is that of access to shared resources. It is thus desirable to be able to verify correctness of the way shared resources are treated in such systems. In the talk, we discuss verification of parameterized systems of processes competing for access to shared resources under the FIFO resource management policy with or without priorities. We deal with various generic property classes expressible in (fragments of) temporal logics and covering certain forms of safety, deadlockability, as well as liveness.
In particular, we present three kinds of results. (1) We prove some parametric verification problems arising in the considered context to be efficiently reducible to finite-state verification. This is done by arguing that to prove a given property for any number of processes, it is often sufficient to consider a certain ``cut-off'' number of processes depending on the number of processes made visible in the formula of interest and/or the number of resources available. (2) For some problems in the domain of FIFO with priorities, we show that using a simple cut-off as in the previous case is in general insufficient. However, such problems may still be decidable, and there may exist cut-offs taking additionally into account the structure of the process control automaton and/or the formula to be verified. We show an example of such a cut-off for 1-index liveness properties. (3) Finally, we discuss some undecidability results related to the given area.
11. 5. 2004
RNDr. Jan Paseka CSc, PrF, MU Brno
Kvantove svazy a jejich aplikace v informatice
Abstract: Kvantové svazy byly zavedeny C.J. Mulveyem ve spojitosti se snahou o konstruktivní formulaci základů kvantové mechaniky. Zároveň se mimo jiné ukázalo, ľe intucionistická lineární logika je interpretovatelná v komutativních kvantových svazech a ľe komutativní kvantové svazy vytvaří bezespornou a úplnou třídu modelů.
V přednáące uvedeme základní příklady kvantových svazů a nastíníme metody pro jejich pouľití v teoretické informatice.
Jedním z těchto příkladů budou tzv. relační kvantové svazy, které tvoří bezespornou a úplnou třídu modelů pro nekomutativní intucionistickou lineární logiku. Daląím pak budou ideály Kleeneho algeber, které jsou studovány v rámci teorie jazyků.
18. 5. 2004
Prof. Pavel Slavik, FEL, CVUT, Praha
Navigation methods in 3D space
Abstract: V přednáące budou popsány různé přístupy k řeąení problematiky navigace v prostoru. Přednáąka shrnuje výsledky jichľ bylo dosaľeno na katedře počítačů v průběhu několika posledních let v rámci řeąení několika národních a mezinárodních projektů. Dosaľené výsledky pocházejí převáľně ze dvou skupin aplikací:

orientace nevidomých a zrakově postiľených osob v prostoru
podpora orientace v prostoru pomocí mobilních zařízení.

Pro obě aplikace byly vyvinuty metody pro efektivní filtraci informace umoľňující jak snadné vytváření mentálních modelů prostředí nevidomým uľivatelům, tak i zefektivnění zobrazovacího procesu na mobilních zařízeních. Dále budou popsány speciální metody interakce pro nevidomé uľivatele usnadňující získání dodatkových informací o struktuře prostředí, ve kterém se uľivatel nachází.