Inovace bakalářského a magisterského studijního oboru bioinformatika ve směru Systémová biologie


Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0464
Garant projektu: Masarykova univerzita
Partner projektu: Photon Systems Instruments, spol. s.r.o.

Období projektu:

1. 6. 2009 – 31. 5. 2012

Co je prioritním tématem?

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského a magisterského studia se zájmem o informační technologie a jejich uplatnění v bioinformatice, biotechnologii, farmakologickém průmyslu a výzkumu. Zájemci mohou být zejména studenti Fakulty informatiky a příbuzných oborů Přírodovědecké fakulty, ale i studenti ostatních fakult MU se zájmem o určité předměty tohoto oboru rozšiřující obecné znalosti a povědomí budoucího absolventa univerzity.

Jaké jsou cíle projektu?

Primárním cílem projektu je provedení inovativních změn ve studijním programu Aplikovaná informatika bakalářského i magisterského studia Fakulty informatiky, a to ve studijním oboru Bioinformatika. Cílem je rozšíření dosavadního pojetí oboru Bioinformatika ve směru systémové a výpočetní biologie. Inovovaný studijní program klade důraz na orientaci budoucích absolventů v moderní mezioborové problematice.

Jaký bude přínos pro cílovou skupinu?

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách Laboratoře Sybila.

Kontaktní osoba:

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
E-mail: brim@fi.muni.cz
Tel.: 549 493 647