Nabídky spolupráce a fundraising

Fundraising

V současné době nemáme připraven program pro rychlý příjem sponzorských darů.

Propojení s průmyslem

Pokud hledáte dlouhodobou spolupráci mezi vědou a průmyslem, seznamte se prosím se Sdružením průmyslových partnerů a v případě zájmu kontaktujte:

Dorota Jůvová

E-mail: spp@fi.muni.cz

Spolupráce ve vědě a výzkumu

Pro spolupráci ve vědě a výzkumu kontaktujte prosím administrativu VaV:

Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia

E-mail: veda@fi.muni.cz