Budova Botanická 68a, Brno

CERIT

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT

Centrum připravuje a integruje projekty, které dohromady vytvářejí na Masarykově univerzitě robustní a synergický koncept pro podporu výzkumu, aplikací a inovací v ICT. Staví na vlastní činnosti založené na mezioborové partnerské spolupráci s dalšími národními centry vědy a výzkumu a určujícími národními a mezinárodními institucemi v oblastech významného společenského zájmu. Zaměřuje se na strategické projekty a dlouhodobé rozvojové koncepce včetně technického zajištění a provozní činnosti.

cerit.fi.muni.cz
logo CERIT SP

Vědecko-technický park CERIT

Kreativita / bezpečnost / partnerství

CERIT-SP: VT park a podnikatelský inkubátor

Přímo ve svém areálu fakulta provozuje vědecko-technický park CERIT-SP. Propojení univerzitního a podnikového prostředí na jediném místě přináší jedinečný ekosystém, který umožňuje:

  • dynamickou spolupráci mezi fakultou a firmami ve výuce (povinné praxe, vedení závěrečných prací) a v klíčových oblastech informačních technologií (zabezpečení mobilních a datových sítí, zabezpečení energetických zařízení a další kritické infrastruktury, ochrana proti kybernetickým útokům a další oblasti);
  • rychlý přenos výsledků výzkumu a vývoje z univerzity do praxe;
  • vytvářet autentické prostředí pro spolupráci podporující kreativitu a inovace;
  • denní kontakt studentů s podnikatelským prostředím již během studia, což přináší výhodu na trhu práce a rozšiřuje výměnu znalostí mezi univerzitou a firemním světem.

Vědecký park CERIT byl otevřen v září 2014. Celková pronajímaná plocha je 2 200 m2 s kapacitou pro až 20 společností.

cerit.fi.muni.cz/services/sp