Informační systémy

Garant: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Obor je zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů, obecně ale i jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků a návrhu systému. Absolvent bude schopen zastávat různé role v IT odděleních podílejících se na vývoji a provozu informačních systémů a při využívání IT pro činnost organizací.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (4+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA179 Project Management (2+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 předmět z bloku Matematika:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Graph Algorithms (3+2 kr.)
  • PřF:M7130 Computational geometry (2+2 kr.)
 • alespoň 2 předměty z bloku Informatika:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA046 Computability (2+2 kr.)
  • IV126 Umělá inteligence II (2+2 kr.)
 • alespoň 2 předměty z bloku Aplikovaná informatika:
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
  • PA102 Pragmatické softwarové inženýrství v malých a středních organizacích (2+2 kr.)
  • PA105 Management a ergonomie IS v malých a středních organizacích (2+2 kr.)
  • PA116 Domain Understanding and Modeling (4+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PV217 Service Oriented Architecture (2+1 kr.)
  • PV258 Software Requirements Engineering (2+2 kr.)
 • alespoň 3 předměty z bloku Systémy:
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics (2+2 kr.)
  • PV019 Geografické informační systémy (2+2 kr.)
  • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
  • PV043 Informační systémy podniků (2+1 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
  • PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)
  • PV254 Recommender Systems (2+1 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Projekty:
  • IV112 Projekt z programování paralelních aplikací (5 kr.)
  • PV024 Projekt ze softwarových metod výstavby IS I (1 kr.)
  • PV047 Vybrané kapitoly z GIS I (2 kr.)
  • PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Bezpečnost, znalosti a plánování:
  • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)
  • PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
  • PV056 Strojové učení a dobývání znalostí (3+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z bloku Ostatní:
  • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
  • PV045 Management informačního systému (2+2 kr.)
  • PV057 Účetnictví a finance (2+2 kr.)
  • PV118 Informační politika a státní informační systém ČR (2+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV165 Procesní řízení (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA179 Project Management (2+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Informatika, např. IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • Volba z bloku Systémy, např. PV019 Geografické informační systémy (2+2 kr.)

2. semestr

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (4+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Informatika, např. IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Systémy, např. PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)

3. semestr

 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)
 • Volba z bloku Bezpečnost, znalosti a plánování, např. PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Matematika, např. MA015 Graph Algorithms (3+2 kr.)
 • Volba z bloku Ostatní, např. PV118 Informační politika a státní informační systém ČR (2+2 kr.)

4. semestr

 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)
 • Volba z bloku Aplikovaná informatika, např. PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Aplikovaná informatika, např. PV258 Software Requirements Engineering (2+2 kr.)
 • Volba z bloku Projekty, např. PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2 kr.)
 • Volba z bloku Systémy, např. PV211 Introduction to Information Retrieval (3+2 kr.)