Aktuality pro akademický rok 2015/16

Úpravy podmínek oborů

V katalogu pro akademický rok 2015/16 dochází jen k drobným úpravám v podmínkách oborů, většinou jde o úpravu volby povinně volitelných předmětů. Obecně platí, že studenti, kteří začali studovat dříve, mohou využít nových voleb, ale v tom případě musí splnit kompletně celé aktuální podmínky oboru.

Dochází především k změnám v následujících oborech:

Nové předměty

Upravené předměty

U předmětů Algebra I a Algebra II dochází ke sloučení přednášky a cvičení (tj. přechod ke stejnému režimu, jak fungují ostatní předměty). Předměty MB021 Cvičení Algebra I a MA022 Cvičení Algebra II jsou od následujícího roku zrušeny, předměty MV008 Algebra I a MA009 Algebra II jsou navýšeny o 2 hodiny cvičení (a 2 kredity). Pro studenty oboru Matematická informatika se předmět MB021 vypouští ze seznamu povinných předmětů.

Dochází k několika dalším změnám u volitelných předmětů (název, zařazení do semestrů, kreditová dotace), tyto změny nemají dopad na podmínky studia.