Aktuality pro akademický rok 2015/16

Úpravy podmínek oborů

V katalogu pro akademický rok 2015/16 dochází jen k drobným úpravám v podmínkách oborů, většinou jde o úpravu volby povinně volitelných předmětů. Obecně platí, že studenti, kteří začali studovat dříve, mohou využít nových voleb, ale v tom případě musí splnit kompletně celé aktuální podmínky oboru.

Dochází především k změnám v následujících oborech:

 • Bezpečnost informačních technologií: Výraznější úpravy oboru, dochází mj. k zavedení dvou zaměření (pro přehlednost jsou v katalogu uvedeny na separátních stránkách).
 • Počítačová grafika: Rozšíření možnosti volby v rámci povinně volitelných předmětů z teoretické informatiky.
 • Bioinformatika: Místo předmětů Biochemie a Molekulární biologie vyučovaných na PřF/LF jsou nyní začleněny nově vytvořené předměty VV070 a VV071 vyučované na FI.

Nové předměty

 • MV013 Statistics for Computer Science
 • PA200 Cloud computing
 • IA170 Randomness and Communication
 • VV071 Biochemie pro bioinformatiky
 • VV072 Molekulární biologie pro bioinformatiky
 • PV259 Programování generativního designu
 • PV261 Seminar on Mainframe Maintenance
 • J005 E-Business Model Strategies
 • VV070 Seminar on Master Thesis Writing

Upravené předměty

U předmětů Algebra I a Algebra II dochází ke sloučení přednášky a cvičení (tj. přechod ke stejnému režimu, jak fungují ostatní předměty). Předměty MB021 Cvičení Algebra I a MA022 Cvičení Algebra II jsou od následujícího roku zrušeny, předměty MV008 Algebra I a MA009 Algebra II jsou navýšeny o 2 hodiny cvičení (a 2 kredity). Pro studenty oboru Matematická informatika se předmět MB021 vypouští ze seznamu povinných předmětů.

Dochází k několika dalším změnám u volitelných předmětů (název, zařazení do semestrů, kreditová dotace), tyto změny nemají dopad na podmínky studia.