Teoretická informatika

Garant: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Cílem oboru je připravit absolventy jednak pro vědecko-výzkumnou práci v informatice, resp. příbuzných oborech, a jednak dát solidní základy těm, kteří mají velmi ambiciozní cíle v informatice vůbec. Absolvent získá velmi široké teoretické základy pro doktorandské studium, ale i základní znalosti a praktické návyky potřebné pro uplatnění v široké praxi informatiky.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučený průchod studiem

Zaměření Algoritmy

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

Zaměření Logika

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr