Počítačové systémy

Garant: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Obor je zaměřený na získání znalostí z architektur, principů operací a zásad provozu počítačových a softwarových systémů. Rozvíjí základní znalosti z těchto oblastí získané absolvováním oboru bakalářského studia Počítačové systémy. Absolvent je schopen působit především jako návrhář a integrátor počítačových a softwarových systémů, systémový programátor a/nebo manažer odpovědný za informační technologie.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (4+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
  • PV170 Konstrukce digitálních systémů (2+2 kr.)
  • PV171 Diagnostika číslicových systémů (2+2 kr.)
  • PV172 Architektura digitálních systémů (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV090 UNIX -- seminář ze správy systému (3+1 kr.)
  • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
  • PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
  • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA008 Překladače (3+2 kr.)
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA036 Projekt z databázových systémů (2 kr.)
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
  • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
  • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)

2. semestr

 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MA009 Algebra II (4+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)

3. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • PV172 Architektura digitálních systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)